Aa-2-56 / 31-8

skab 31

Præparatet set forfra.
Muskler.

m. temporalis (rødt mærke)
m. masseter, superfic. udspring (grønt mærke)
m. masseter, prof. udspring (gult mærke)
m. buccinator (gult og sort mærke)
m. pterygoideus lat. dxt., nedre hoved (sort mærke)
m. pterygoideus med. dxt. (blåt mærke)
m. genioglossus dxt. (2 gule mærker)
m. geniohyoideus dxt. (blåt mærke)
m. hyoglossus sin. (grøn bøjle, under n. lingualis)
m. digastricus dxt., venter ant. (rødt mærke)
m. sternohyoideus sin. (hvidt mærke)
m. omohyoideus sin. (2 røde mærker)
m. thyrohyoideus (sort mærke)
m. sternothyroideus (grønt mærke)
m. cricothyroideus dxt. (blåt mærke)
m. zygomaticus major major major sin. (sort mærke)
m. orbicularis oculi sin. (blåt mærke)
m. rectus lat. (grønt mærke)
m. rectus med. (gult mærke)
m. rectus sup. (blå bøjle)
m. rectus inf. (sort mærke)
m. obliquus sup. (grå bøjle)
m. levator palpebrae sup. (ikke afmærket) (ses over m. rectus sup.)
m. obliquus inf. sin.: tilhæftning ses på bulbus oculi sin. (ikke afmærket)
Arterier.
a. temporalis superficialis dxt. (rød og hvid ring)
r. parietalis dxt. (blå og hvid ring)
r. frontalis dxt. (rød og blå ring)
a. transversa faciei dxt. (sort og hvid ring)
a. temporalis med. (orange ring, ses over rød og hvid ring)
a. facialis (grøn ring)
a. maxillaris dxt. (sort og rød ring)
a. palatina descendens dxt. (rød og gul ring)
a. sphenopalatina dxt. (rød og hvid ring)
a. alveolaris sup. post. dxt. (sort ring)
a. ophthalmica sin. (rød ring)
a. profunda linguae sin. (rød ring)
a. sublingualis sin. (gul og sort ring)
Vener.
v. facialis sin. (hvid ring)
v. profunda faciei (blå ring)
Nerver.
infundibulum hypofyseos (gult mærke)
n. opticus (blåt mærke)
n. frontalis (sort ring)
n. lacrimalis dxt. (grøn ring)
n. nasociliaris (orange ring)
n. abducens dxt. (orange og sort ring)
n. oculomotorius dxt., r. inf. (gren til m. obliquus oculi inf.) (grøn og sort ring)
n. zygomaticus dxt. (blå ring)
n. oculomotorius dxt. (gren til m. rectus oculi med.) (grå ring)
nn. palatini dxt. (orange ringe)
rr. alveolares sup. post. dxt. (grøn ring)
n. buccalis sin. (gul ring)
n. lingualis sin. (rød og hvid ring)
n. hypoglossus sin. (blå ring)
n. mylohyoideus sin. (gren til m. digastricus, venter ant.) (blå og gul ring)
Bemærk:
a. palatina major og n. palatinus major dxt. (gråt mærke i ganen)
n. og a. infraorbitalis (rød ring)
gl. lacrimalis sin. (rødt mærke)
gl. sublingualis dxt. (grønt mærke)
gl. submaxillaris dxt. (sort mærke)
ductus parotideus sin. (rød og hvid ring)
gl. parotidea accessoria sin. (blåt mærke)
fascia temporalis dxt., superfic. blad (grøn bøjle) og prof. blad (blå bøjle)

Placering

skab 31

forfra

Emner

  • Synsorganet Corpus adiposum orbitae
  • Karsystem A. palatina descendens