Aa-2-55 / 32-11

skab 32

Præparatet set bagfra.
Muskler.

m. pterygoideus med. (blåt mærke)
m. digastricus sin., venter post. (2 grønne mærker)
m. stylohyoideus sin. (rødt mærke)
m. stylopharyngeus sin. (sort mærke)
m. styloglossus er ikke afmærket
m. rectus capitis lat. sin. (tilhæftning) (hvidt mærke)
m. rectus capitis ant. sin. (tilhæftning) (blåt mærke)
m. levator veli palatini sin. (gult mærke)
m. tensor veli palatini (rød bøjle)
trachea (paries membranaceus) (rødt mærke)
Nerver.
infundibulum hypofyseos (gult mærke)
tractus opticus sin. (blåt mærke)
n. oculomotorius sin. (rød ring)
n. trochlearis sin. orange ring)
n. trigeminus sin. (grøn ring)
n. abducens sin. (sort og orange ring)
n. facialis, n. vestibulo-cochlearis og n. intermedius sin. (sort ring)
bemærk: nerverne nr. 9-12 er afmærket intra- og ekstrakranielt
n. glossopharyngeus sin. (rød og blå ring)
n. vagus sin. (hvid ring)
n. accessorius sin. (gul og sort ring)
n. hypoglossus (blå ring)
r. descendens n. hypoglossi (orange ring)
n. laryngeus sup., r. int. (brun ring)
n. laryngeus sup., r. ext. (grå ring)
n. facialis dxt. (rød ring)
truncus sympathicus dxt. (brun ring)
n. auriculotemporalis dxt. (gul ring)
n. lingualis sin. (i reg. submandibularis) (rød og hvid ring)
n. mylohyoideus sin. (blå og gul ring)
Arterier.
a. carotis int. dxt. (i cavitas cranii markeret med orange sonde)
a. thyroidea sup. dxt. (nedre gule ring)
a. lingualis (rød ring)
a. facialis (afgår sammen med a. lingualis) (grøn ring)
a. occipitalis dxt. (brun ring)
a. auricularis post. dxt. (øvre gule ring)
a. pharyngea ascendens dxt. (hvid ring)
a. maxillaris dxt. (sort og rød ring)
a. temporalis superfic. dxt. (rød og hvid ring)
r. parietalis dxt. (blå og hvid ring)
r. frontalis dxt. (blå og rød ring)
a. transversa faciei dxt. (sort og hvid ring)
Vener.
v. jugularis int. dxt. (blå sonde)
lig. sphenomandibulare (blå bøjle)
lig. stylomandibulare sin. (grøn bøjle)
lig. stylohyoideus sin. (rød bøjle medialt for m. stylohyoideus)
bemærk:
gl. thyroidea
mm. constrictores pharyngis
trigonum linguale sin.
sinus sphenoidalis sin.
cellulae mastoideae dxt.
fascia pharyngobasilaris
plexus parotideus af n. facialis dxt.

Højre side.

Ingen tekstbeskrivelse

Placering

skab 32

11 ny vinkel 1

11 ny vinkel 2

hoejre side

Emner

  • Muskler fascia pharyngobasilaris
  • Karsystem A. carotis externa
  • Karsystem A. carotis interna