Aa-2-53 / 29-9

skab 29

Præparatets bagside.
Hjernenervernes perforationer.

n. opticus (rødt mærke)
n. oculomotorius (rød ring)
n. trochlearis (orange ring)
n. trigeminus (blå ring)
n. abducens (gul ring)
n. facialis (hvid ring)
n. vestibulo-cochlearis (sort ring)
vagusgruppen (bemærk durastrengen mellem n. glossopharyngeus og n. vagus (grønt mærke))
n. hypoglossus (blåt mærke)


a. carotis int. (orange sonde)
a. vertebralis (rød sonde)
a. basilaris (sort sonde)
sinus sigmoideus
højre side (gul sonde)
venstre side (brun sonde)

sinus petrosus sup. (grøn sonde)
hypofysestilk (violet ring)
Højre side (ekstrakranielt):
m. sternocleidomastoideus (rødt og gult mærke)
m. digastricus, venter post. (blåt og grønt mærke)
m. stylopharyngeus (gult mærke)
m. salpingopharyngeus (grønt mærke)
m. palatopharyngeus, orale strøg (rødt mærke)
(strøg af m. levator veli palatini og nasale strøg af m. palatopharyngeus er fjernet)
m. uvulae (hvidt mærke)
m. cricoarytaenoideus post. (rødt og grønt mærke)
m. arytaenoideus transversus (gult mærke ses til højre)
m. arytaenoideus obliquus (blåt mærke)
m. aryepiglotticus (hvidt mærke)
n. glossopharyngeus (gul ring)
n. vagus (hvid ring)
n. accessorius (sort ring)
n. hypoglossus (blå ring)
truncus sympathicus (hvid og blå ring)
n. laryngeus sup. (sort og blå ring)
n. laryngeus sup. (r. int.) ses i recessus piriformis (røde ringe)
a. carotis com. (blåt mærke)
a. carotis int. (rødt mærke)
a. occipitalis (rød ring)
svælgvæggen i højre side er trukket til side, og slimhinden er fjernet. Man ser recessus piriformis (sort mærke på cartilago thyroidea)
cartilago cricoidea (lamina) (grønt mærke)
epiglottis (blåt og rødt mærke)
tonsilla palatina (grønt og gult mærke)
papilla vallata (rødt og hvidt mærke)
bemærk tungebælge (ikke afmærket)
gl. thyroidea (rødt mærke)
Venstre side.
m. sternocleidomastoideus (gult og rødt mærke)
m. digastricus, venter post. (blåt og grønt mærke)
m. levator veli palatini (2 gule mærker)
m. stylopharyngeus (gult mærke)
n. glossopharyngeus (gul ring)
n. vagus (hvid ring)
n. accessorius (gul og rød ring)
n. hypoglossus (gul og sort ring)
truncus sympathicus (hvid og blå ring)
n. laryngeus sup. n. vagi (sort og blå ring)
r. caroticus (2 orange ringe)
gren fra n. glossopharyngeus (lille rød ring)
gren fra n. vagus (grøn ring)

rr. pharyngei n. glossopharyngei til pharynx (små sorte ringe)
a. carotis com. (sort sonde)
a. carotis int. (gul sonde)
a. carotis ext. (blåt mærke ved afgang og lat. for m. digastricus)
a. thyroidea sup. (rød og sort ring)
a. laryngea sup. (orange og rød ring)
a. lingualis (blå ring)
a. facialis (rød ring)
a. sternocleidomastoidea (rød og hvid ring)
a. occipitalis (sort ring to steder)
a. auricularis post. (sort og rød ring)
a. pharyngea ascendens (gul og blå ring)
v. jugularis int. (hvid sonde)
gl. parotidea (2 røde mærker)
gl. submandibularis (grønt og gult mærke)
cornu majus af os hyoideus (sort mærke)
cornu sup. af cartilago thyroidea (rødt mærke)
lig. hyothyroideum lat. (violet ring)
cartilago triticia ligger svarende til den violette ring

Placering

skab 29

Emner

  • Perifere nerver Rami carotici n. vagi
  • Karsystem A. basilaris
  • Karsystem A. vertebralis