Aa-2-51 / 53-7

skab 53

Pharynx præparat. Præparatet set bagfra.
Højre side.

a. carotis int. (2 røde ringe)
i lateralvæggen af sinus cavernosus ses:
n. oculomotorius (blå ring)
n. trochlearis (rød ring)
n. ophthalmicus (gult mærke)
n. maxillaris (grønt mærke)

bemærk: opmejslingen af canalis facialis bagfra
m. constrictor pharyngis sup. (knappenålshoved)
m. constrictor pharyngis med. (2 knappenålshove-der)
m. constrictor pharyngis inf. (3 knappenålshoveder)
m. stylohyoideus (rødt mærke)
m. stylopharyngeus (grønt mærke)
n. hypoglossus (rød og gul ring)
n. accessorius (trukket til højre) (grøn og gul ring)
n. vagus (med ggl. nodosum) (rød ring)
n. glossopharyngeus (2 gule ringe)
truncus sympathicus (med ggl. cervicale sup.) (gul og sort ring)
n. facialis (med plexus facialis) (gul og hvid ring)
a. carotis communis (tyk rød ring)
a. pharyngea ascendens (rød og hvid ring)
a. carotis ext. (rød og grå ring)

Præparatet set fra højre.
n. auriculotemporalis (brun og hvid ring)
r. ext. n. laryngei sup. (grå ring)
gl. thyroidea (stort gult mærke)
Venstre side.
a. carotis communis (tyk rød ring)
a. carotis int. (rød og sort ring)
a. carotis ext. (rød og grå ring)
a. pharyngea ascendens (rød og hvid ring)
a. thyroidea sup. (rød og blå ring)
a. lingualis (rød og grøn ring)
v. jugularis int (blå ring)
m. digastricus, venter post. (gult mærke)
cornu majus ossis hyoidei (rødt mærke)
n. facialis (gul og hvid ring)
r. digastricus n. facialis (gul ring)
r. stylohyoideus n. facialis (hvid ring)

Præparatet set fra venstre.
a. temporalis superficialis (rød og sort ring)
a. carotis ext. (2 røde ringe)
gl. submandibularis (grønt mærke)
n. laryngeus inf. (gul ring)
bemærk senebuen, hvorfra pars cricopharyngea udspringer (sort ramme)

Placering

skab 53

Emner

  • Karsystem A. crotis communis