Aa-2-50 / 48-4

skab 48

Aa 2-50 / 48-4

Pharynx præparat.
Præparatet set forfra.
Venstre side.

m. pterygoideus lat., øvre hoved (grønt mærke) bemærk hovedets tilhæftning i discus artic. i kæbeleddet
m. pterygoideus lat., nedre hoved (2 grønne mærker)
m. pterygoideus med. (rødt mærke)
m. buccinator (blåt mærke)
m. sternohyoideus (2 blå mærker)
m. omohyoideus, venter sup. (rødt mærke)
m. thyrohyoideus (gult mærke)
m. sternothyroideus (hvidt mærke)
lig. hyothyroideum med. (knappenål)
lig. cricothyroideum (medium) (2 knappenåle)
discus articularis i kæbeleddet (sort ramme)
n. temporalis prof. ant. (blå og hvid ring)
n. temporalis prof. med. (blå og gul ring)
n. temporalis prof. post. (blå og grøn ring)
n. massetericus (hvid ring)
n. buccalis (gul og brun ring)
n. lingualis (2 gule ringe)
n. alveolaris inf. (1 gul ring)
n. mylohyoideus (sort og gul ring)
r. alveolaris sup. post. (grå ring)
a. maxillaris (rød og blå ring) (perforerer nedre hoved af m. pterygoideus lat.)
a. alveolaris inf. (rød og grøn ring)
a. temporalis prof. (rød og gul ring)
I fossa pterygopalatina:
ggl. pterygopalatinum (gult mærke)
n. zygomaticus (grøn ring)
nn. sphenopalatini (orange ring)
n. infraorbitalis (brun ring)
nn. palatini (i canalis palatini) (hvid ring)
n. canalis pterygoidei (sort ring)
a. palatina descendens (rød og hvid ring)
a. sphenopalatina (rød ring)
a. canalis pterygoidei (rød og sort ring)
I øvrigt ses:
lamina medialis af cartilago tubae auditoriae s. auditivae (i pharynx) (knappenålshoved)
m. levator veli palatini (rødt mærke)
tonsilla pharyngealislis (stort orange mærke)
gl. sublingualis (rødt mærke)
ductus submandibularis (blå sonde)
n. sublingualis (2 gule ringe)
over denne ses a. sublingualis (ikke markeret)

Højre side.
n. buccalis (gul og brun ring)
a. buccalis (rød og grå ring)
m. pterygoideus lat., nedre hoved (2 grønne mærker)
m. pterygoideus med. (rødt mærke)
pars mylopharyngea (grøn ring)
m. styloglossus (hvidt mærke)
m. stylopharyngeus (grønt mærke)
de to sidstnævnte muskler ses gennem et "vindue" i m. constrictor pharyngis sup.
bemærk n. lingualis "perforation gennem svælgvæggen" under pars mylopharyngea
aponeurosis palatina (2 gule mærker)
tonsilla palatina (2 blå mærker)
m. hyoglossus (2 brune ringe)
m. genioglossus (grønt mærke)
m. geniohyoideus (rødt mærke)
m. mylohyoideus (gult mærke)
m. digastricus, venter ant. (blåt mærke)
n. lingualis (2 gule ringe)
n. hypoglossus (rød og gul ring)
n. mylohyoideus (grå ring)
a. lingualis (rød ring)
slynge fra lamina superficialis fasciae cervicalis, der binder mellemsenen af m. digastricus til os hyoideus (sort ramme)

Placering

skab 48

Emner

  • Karsystem A. sphenopalatina