Aa-2-5 / 25-1

skab 25

Hovedets og halsens regioner (lateralsiden).
Regio epicranii.

bemærk: m. occipitofrontalis med galea aponeu-rotica, venter frontalis og venter occipitalis
Fossa cranii media.
i væggen af sinus cavernosus ses:
n. oculomotorius (rød ring)
n. trochlearis (grå ring)
n. ophthalmicus (gult mærke)
n. maxillaris (rødt mærke)
bemærk: ggl. trigeminale

Spatium lateropharyngeum.
n. mandibularis med afgang af grene
a. maxillaris (sort-hvid ring)
bemærk: arterien går medialt for de to hoveder af m. pterygoideus lat.
a. meningea media (brun ring)
n. auriculotemporalis (sort ring)
Fossa infratemporalis.
m. pterygoideus lat.'s øvre hoved fjernet, nedre hoved delvis fjernet (rødt mærke)
m. pterygoideus med. (grønt mærke)
grene fra n. mandibularis, der passerer igennem reg. infratemporalis:
n. temporalis prof. ant. (gul ring)
n. temporalis prof. post. (rød ring)
n. massetericus (grøn ring)
n. alveolaris inf. (brun ring), bag denne a. alveolaris inf.
n. lingualis (blå ring) med chorda tympani (orange ring)
n. buccalis (hvid ring)

Regio retromandibularis.
n. facialis (gul ring) med
chorda tympani (orange ring)
bemærk: membrana tympanica og øreknoglerne
a. carotis ext. med a. temporalis superficialis (rød ring)
Fossa pterygopalatina.
n. maxillaris med rr. alveolares superiores post. (grå ring)
Regio buccalis.
ductus parotideus (grå ring)
ramus mandibulae og midterste del af corpus mandibulae er fjernet; m. mylohyoideus (grønt mærke) er klappet ned. Bagkantens oprindelige
placering er markeret med en sort linie.
bag den sorte linie ligger en del af:
Trigonum submandibulare.
n. lingualis med ggl. submandibulare
dybe del af gl. submandibularis med afgang af ductus submandibularis
n. mylohyoideus (grå ring)
Regio sublingualis.
n. lingualis (blå ring)
ductus submandibularis (rød ring)
n. hypoglossus (gul ring)
m. hyoglossus (rødt mærke)
bemærk: n. sublingualis og rest af gl. sublingualis
Regio infraorbitalis.
n. infraorbitalis (brun ring)
a. infraorbitalis (grøn ring)
Regio mentalis.
n. mentalis (sort ring)
På halsen ses:
v. post. m. digastrici (gult mærke)
m. stylohyoideus (blåt mærke)
m. omohyoideus (grønt mærke), foran den m. sternohyoideus, bag den m. thyrohyoideus
m. constrictor pharyngis inf. (gult mærke)
m. scalenus ant. (rødt mærke)
a. carotis communis (sort-hvid ring)
a. facialis (fjernet) (sort/hvid ring)
a. thyroidea sup. (delvis fjernet) (rødt mærke)
n. hypoglossus (gul ring)
r. internus fra n. laryngeus sup. (blå ring)
r. externus (grøn ring)
r. descendens nerve hypoglossi (orange ring)
n. vagus (brun ring)
plexus cervicalis (rød ring)
n. accessorius (r. externus) (grå ring)
n. occipitalis tertius (hvid ring)
n. occipitalis major (sort ring)
a. vertebralis (grøn sonde) mellem de suboccipitale muskler
i scalenerporten ses plexus brachialis samt a. subclavia

Placering

skab 25

Emner

  • Perifere nerver N. buccinatorius
  • Luftveje Nasus externus
  • Karsystem A. crotis communis
  • Karsystem A. maxillaris