Aa-2-49 / 52-12

skab 52

Bagside og højre side.
Svælgets snøremuskler.

pars pterygopharyngea (knappenål)
pars buccopharyngea (2 knappenåle)
pars mylopharyngea (3 knappenåle) (udspringet er markeret med brun sonde)
pars glossopharyngea (4 knappenåle)
pars chondropharyngea og pars ceratopharyngea (gult mærke + knappenål)
pars thyropharyngea (rødt mærke + knappenål)
pars cricopharyngea (blåt mærke + knappenål)
Øvrige muskler og ligamenter.
m. pterygoideus lat. (øvre hoved) (blåt mærke)
m. pterygoideus lat. (nedre hoved) (gult mærke)
m. tensor veli palatini (rødt mærke)
m. buccinator (stort rødt mærke)
m. stylohyoideus (midterste stykke fjernet) (røde mærker)
m. styloglossus (blåt mærke)
m. stylopharyngeus (grønt mærke)
lig. stylomandibulare (udspring) (grøn ring)
lig. stylohyoideum (grå ring)
m. digastricus (mellemsene) (gul ring)
mellemsenens "seneslynge" (dannet af lamina superfic. fasciae colli) (sort bøjle)
m. mylohyoideus (klappet ned) 2 røde mærker) (udspringet er markeret med hvid sonde)
m. hyoglossus (blåt mærke)
m. geniohyoideus (1 gult mærke)
m. thyrohyoideus (2 gule mærker)
m. sternothyroideus (2 blå mærker)
Nerver.
n. vagus (gul ring)
ggl. nodosum n. vagi sin. (gult mærke)
truncus sympathicus (grøn ring)
n accessorius (rød ring)
n. hypoglossus (hvid ring)
r. descendens n. hypoglossi sin. (grå ring)
n. cervicalis descendens sin. (overskåret) (brun ring)
n. glossopharyngeus dxt. (sort ring)
rr. pharyngei fra n. vagus og n. glossopharyngeus dxt. (hvid ring)
r. laryngopharyngeus sin. (grå ring)
r. caroticus n. glossopharyngei sin. (blå ring)
n. laryngeus sup. (r. int.) (brun ring)
n. laryngeus sup. (r. ext.) (grå ring)
n. laryngeus inf. dxt. (gul ring)
n. facialis sin. (sort ring)
Højre side.
n. lingualis (gul ring)
n. alveolaris inf. (blå ring)
n. auriculotemporalis (grøn ring)
n. buccalis (hvid ring)
n. massetericus (overskåret) (grå ring)
nn. temporales profundi (rød bøjle)
n. maxillaris (gul ring)
rr. alveolares sup. post. (orange ring)
n. hypoglossus (perifere stykke) (hvid ring)
n. mylohyoideus (overskåret) (grøn ring)
Arterier.
Bagsiden.

a. carotis communis sin. (grå ring)
a. carotis int. (rød ring)
a. carotis ext. sin. (brun ring)
a. pharyngea ascendens sin. (orange ringe)
a. meningea post. sin. (sort ring)
a. laryngea sup. dxt. (blå ring)
a. laryngea inf. dxt. (rød ring)
Højre side.
a. meningea media (brun ring)
a. pharyngea ascendens (orange ring)
a. lingualis (rød ring)
r. hyoideus (gul ring)
Vener.
Bagsiden.

v. jugularis int. (blå ring)
v. laryngea inf. dxt. (sort ring)
I øvrigt ses:
Bagsiden:
slimhinden i sinus sphenoidalis
fascia pharyngobasilaris (ikke markeret)
gl. thyroidea (lobus lat. sin.) (sort mærke)
Højre side.
kæbeledskapslens tilhæftning er markeret med sort sonde
Lagdelingen i regio temporalis.
profunde lag af m. temporalis
senen af m. temporalis
superficielle lag af m. temporalis
fascia temporalis
subgalealt bindevæv
galea aponeurotica
Basis cranii int.
n. oculomotorius (gul ring)
n. trochlearis (blå ring)
n. trigeminus (grøn ring)
n. abducens (grå ring)
n. facialis og n. vestibulo-cochlearis (orange ring)
n. glossopharyngeus og n. vagus (sort ring)
n. accessorius (rød ring)
n. hypoglossus (hvid ring)
a. basilaris (brun ring)
a. cerebri post. (sort-hvid ring)
a. cerebelli sup. (rød ring)

Placering

skab 52

Emner

 • Led lig. stylomandibulare
 • Muskler fascia pharyngobasilaris
 • Muskler m. buccopharyngeus
 • Muskler m. ceratopharyngeus
 • Muskler m. chondropharyngeus
 • Muskler m. cricopharyngeus
 • Muskler m. glosspharyngeus
 • Muskler m. pterygopharyngeus
 • Muskler m. stylopharyngeus
 • Perifere nerver Rami pharyngei n. glossopharyngei
 • Karsystem A. cerebelli superior
 • Karsystem A. laryngea inferior
 • Karsystem A. meningea posterior
 • Karsystem R. hyoideus (a. lingualis)