Aa-2-48 / 49-15

skab 49

Forside og venstre side
Venstre side.

m. pterygoideus lat. (øvre hoved) (grønt mærke)
m. pterygoideus lat. (nedre hoved, midterste del fjernet) (røde mærker)
m. buccinator (blåt mærke)
m. masseter (gult mærke)
n buccalis (hvid ring)
n. lingualis (midterste stykke fjernet) (gule ringe)
n. alveolaris inf. (midterste stykke fjernet) (sorte ringe)
n. massetericus (grøn ring)
nn. temporales profundi (sort-hvid bøjle)
rr. alveolares sup. post. (orange ringe)
r. marginalis mandibulae (fra n. facialis) (orange ring)
rr. temporales superfic. (fra n. auriculotemporalis) (grå ring)
a. maxillaris (rød ring)
a. alveolaris sup. post. (blå ring)
a. masseterica (brun ring)
a. facialis (grå ring)
a. temporalis superficialis (rød ring)
i en rude i m. pterygoideus med. ses:
a. carotis int. (rød ring)
a. carotis ext. (brun ring)

imellem de 2 carotider ses:
m. stylopharyngeus (grønt mærke)
m. styloglossus (blåt mærke)
n. glossopharyngeus (sort mærke)
rr. pharyngei n. glossopharyngei (gul ring)
rr. pharyngei n. vagi (grøn ring)
i ruden ses iøvrigt:
lig. stylomandibulare (grøn ring)
lig. stylohyoideus (grå ring)
a. pharyngea ascendens (orange ring)

Bemærk iøvrigt lagdelingen i regio temporalis (nævnt nedefra).
profunde lag af m. temporalis
senen af m. temporalis
superficielle lag af m. temporalis
fascia temporalis
galea aponeurotica
subcutis
cutis

Forsiden.
Orbita.

indenfor muskelkeglen ses:
n. opticus (rød ring)
n. nasociliaris (gul ring)
ggl. ciliare sin. (knappenål)
n. oculomotorius (blå ring)
n. abducens (hvid ring)
a. ophthalmica (grøn ring)

udenfor muskelkeglen ses:
n. lacrimalis (sort ring)
n. frontalis (grå ring)
n. trochlearis (orange ring)

Fossa pterygopalatina.
n. maxillaris (gul ring)
n. zygomaticus (grøn ring)
rr. alveolares sup. post. dxt. (ses før og efter perforationen af sinus maxillaris bagvæg) (orange mærker)
ggl. pterygoalatinum dxt. (knappenål)
nn. palatini (hvid ring)
3. stykke af a. maxillaris (venstre side) (grå ring)
a. infraorbitalis sin. (sort ring)
a. sphenopalatina (rød ring)
a. palatina descendens (brun ring)
Tunge og mundbund.
n. lingualis (gul ring)
n. hypoglossus (hvid ring)
a. prof. linguae (rød ring)
v. comitans n. hypoglossi (blå ring)
ductus submandibularis (grøn ring)
gl. sublingualis (rødt mærke)
m. mylohyoideus (blåt mærke)
m. digastricus, venter ant. (grønt mærke)

Placering

skab 49

Emner

  • Perifere nerver N. massetericus
  • Karsystem A. masseterica
  • Karsystem A. palatina descendens