Aa-2-45 / 49-2

skab 49

Præparatet set lateralt og forfra.


Muskler.

m. levator anguli oris (en del af musklen er fjernet) (grønt mærke)
m. zygomaticus major major major (tilhæftning) (rødt mærke)
m. depressor anguli oris (gult mærke)
m. mentalis (blåt mærke)
m. buccinator (stort rødt mærke)
m. obliquus sup. (tilhæftningssene) (blå ring)
Nerver.
grene af n. frontalis (orange ringe)
grene af n. supraorbitalis (gule ringe)
n. mentalis (rød ring)
Bemærk tåreapparatet.
gl. lacrimalis (rødt mærke)
conjunctivalsækkens omslagsfold (sort folie)
ductuli lacrimales (små røde sonder)
saccus lacrimalis (gråt mærke)
ductus nasolacrimalis (rødt mærke)
Bemærk desuden:
gll. labiales sup. og inf.
ductus parotideus (grøn ring)


Præparatet set lateralt og forfra - kopi.

Fossa infratemporalis set lateralt fra.
Muskler.

m. pterygoideus lat. (nedre hoved) (gult mærke)
m. pterygoideus med. (superficielle hoved) (blåt mærke)
Nerver.
n. massetericus (blå ring)
n. buccalis (grå ring)
n. alveolaris inf. (sort ring)
n. lingualis (gul ring)
n mylohyoideus (orange ring)
n. temporalis prof med. og post. (grønne ringe)
bemærk r. alveolaris sup. post. (ikke markeret)
Kar.
a. alveolaris inf. (røde ringe)
a. buccialis (hvid ring)
a. temporalis prof. post. (brun ring)
bemærk discus articularis (sort folie i øvre ledkammer)

Placering

skab 49

Emner

  • Led articulatio temporomandibularis
  • Synsorganet Ductus nasolacrimalis
  • Synsorganet Saccus lacrimalis
  • Karsystem A. buccalis