Aa-2-44 / 49-12

skab 49

Præparatets forside.
Fossa infratemporalis dxt.
Muskler.

m. pterygoideus lat., øvre hoved (1 rødt mærke)
m. pterygoideus lat., nedre hoved (2 røde mærker)
m. pterygoideus med. (superficielle hoved) (2 grønne mærker)
m. pterygoideus med. (profunde hoved) (1 grønt mærke)
Nerver.
n. lingualis (gul ring)
n. buccalis (rød ring)
n. temporalis prof. ant. (grøn ring)
n. massetericus (blå ring)
n. temporalis prof. post. (gul ring)
rr. alveolares sup. post. (sort ring)
r. gingivalis rr. alveolares sup. post. (grå ring)
n. alveolaris inf. (sort ring)
lig. sphenomandibulare (brun ring) (bemærk n. alveolaris inf. løber på dette præparat medialt for ligamentet)
Fossa pterygopalatina dxt.
ggl. pterygopalatinum (rødt mærke)
nn. palatini (gul ring)
nn. sphenopalatini (orange ring)
rr. orbitales (blå ring)
rr. nasales sup. post. (sort ring)
discus articularis (bageste blå ring)
Fossa infratemporalis og fossa pterygopalatina sin.
Kar.

a. maxillaris (blå ringe)
grene fra arteriens 2 stykke:
a. temporalis prof. ant. (sort ring)
a. buccalis (grå ring)

grene fra arteriens 3. stykke:
a. palatina descendens (gul ring)
a. infraorbitalis (grøn ring)
a. alveolaris sup. post. (orange ring)
a. canalis pterygoidei (hvid ring)
a. sphenopalatina (rød ring)

endvidere:
m. temporalis (bemærk tilhæftningen på mandibula) (gule mærker)
n. buccalis (laterale røde ring)

I tunge og mundbund.
Muskler.

m. genioglossus (rødt mærke)
m. geniohyoideus (grønt mærke)
m. hyoglossus (sort bøjle i venstre side)
m. mylohyoideus (gul bøjle)
m. digastricus, venter ant. (blå bøjle)
n. lingualis (gul ring)
n. hypoglossus (blå ring)
ductus submandibularis (grå ring)
a. lingualis (rød ring)
a. sublingualis (hvid ring)
n. mylohyoideus (rød ring)
På halsens forside ses:
m. sternohyoideus (2 gule mærker)
m. omohyoideus (2 røde mærker)
m. thyrohyoideus (blåt mærke)
m. sternothyroideus (grønt mærke)
m. cricothyroideus
pars recta (rødt mærke)
pars obliqua (gult mærke)

Orbita dxt.
n. opticus (blåt mærke)
n. oculomotorius (blå ring)
n. abducens (sort ring)
n. nasociliaris (hvid ring)
ggl. ciliare (rødt mærke)
Orbita sin.
anulus tendineus (rød bøjle)
Endvidere ses.
m. masseter (blåt mærke)
n. palatinus major (i hårde gane) (gul ring)

Placering

skab 49

Emner

  • Muskler anulus tendineus communis
  • Perifere nerver Nn. palatini
  • Perifere nerver N. temporalis profundus anterior
  • Karsystem A. buccalis
  • Karsystem A. canalis pterygoidei