Aa-2-42 / 49-9

skab 49

Lateralsiden.
Plexus dentalis m.m.

m. sternocleidomastoideus (2 blå mærker)
m. levator scapulae (2 gule mærker)
m. longissimus capitis (hvidt mærke)
m. splenius capitis (2 grønne mærker)
m. semispinalis capitis (blåt mærke)
m. obliquus capitis sup. (gult mærke)
m. obliquus capitis inf. (rødt mærke)
m. digastricus, venter post. (grønt mærke)
a. carotis ext. (brun ring)
a. temporalis superficialis (brun og hvid ring)
v. facialis (3 gule ringe)
v. retromandibularis (2 gule ringe)
v. facialis (gul ring)
n. cutaneus colli (orange ring)
n. auricularis magnus (blå ring)
n. occipitalis minor (rød ring)
n. occipitalis major (rød og gul ring)
n. facialis med grene (blå ringe)
n. vagus (sort ring)
n. accessorius (hvid ring)
lamina lateralis proc. pterygoidei (blåt mærke)
m. pterygoideus med. (hvidt mærke)
a. infraorbitales (orange ringe)
a. maxillaris (medialt for collum mandib.) (blå og gul ring)
a. alveolaris sup. post. (grøn og orange ring)
a. alveolaris inf. (2 røde ringe)
ggl. trigeminale (3 gule mærker)
n. mandibularis, forreste overvejende motoriske del (blå ring)
n. lingualis (2 grønne ringe)
n. alveolaris inf. (2 blå ringe)
anastomose mellem n. lingualis og n. alveolaris inf. (grå ring)
chorda tympani (rød ring)
n. mentalis (orange ring)
Plexus dentalis inf. (blå ringe)
n. maxillaris (1 gul ring)
n. infraorbitalis (3 gule ringe)
plexus infraorbitalis (grå ringe)
rr. alveolares sup. post. (røde ringe)
r. alveolaris sup. med (grøn ring)
rr. alveolares sup. ant. (3 blå ringe)
Plexus dentalis sup. (sorte ringe)
n. ophthalmicus (sort ring)
n. opticus (grøn ring)
n. oculomotorius (2 røde ringe)
n. lacrimalis (2 grønne ringe)
anastomose mellem n. zygomaticus og n. lacrimalis (2 brune ringe)
ggl. ciliare (orange ring)
n. frontalis (2 sorte ringe)
r. frontalis (sort ring)
n. supraorbitalis (hvid ring)
n. supratrochlearis (grøn ring)
n. infratrochlearis (rød ring)
m. rectus sup. (gult mærke)
m. rectus inf. (grønt mærke)
m. obliquus inf. (2 blå mærker)
gl. lacrimalis (2 røde mærker)
m. obliquus sup. (sene) (blå ring)

Placering

skab 49

Emner

  • Perifere nerver N. alveolaris inferior
  • Perifere nerver Plexus dentalis inferior
  • Perifere nerver Plexus dentalis superior
  • Perifere nerver Rami alveolares superiores anteriores
  • Perifere nerver Ramus alveolaris superior medius
  • Synsorganet Glandula lacrimalis
  • Luftveje Sinus maxillaris
  • Karsystem A. alveolaris inferior