Aa-2-40 / 48-15

skab 48

Præparatet set nedefra.
Muskler.

m. zygomaticus major major major(rødt mærke)
m. zygomaticus major majorminor (blåt mærke)
m. levator labii sup.(2 blå mærker)
m. levator labii sup. alaeque nasi (3 blå mærker)
m. levator anguli oris sin. (grønt mærke)
m. orbicularis sin. (gul bøjle)
m. masseter sin. (2 grønne mærker)
m. pterygoideus med. dxt (rødt og blåt mærke)
m. buccinator sin. (blå bøjle)
pars buccopharyngea sin. (2 gule mærker)
bemærk raphe pterygomandibularis imellem de 2 muskler
senen af m. pterygoideus med. (knappenål)
m. palatoglossus (rødt mærke)
m. palatopharyngeus (grønt mærke)
m. uvulae (blåt mærke)
m. stylopharyngeus med n. glossopharyngeus (blå bøjle)
m. styloglossus (grå bøjle)
m. stylohyoideus (orange bøjle)
m. digastricus, venter post. (1 grønt mærke)
m. sternocleidomastoideus (2 grønne mærker)
m. obliquus capitis inf. (2 røde mærker)
m. semispinalis capitis (2 gule mærker)
m. splenius capitis (2 blå mærker)
lamina superficialis fasciae cervicalis
Nerver.
plexus parotideus n. facialis (sin.) (gule ringe)
plexus infraorbitalis sin (blå ringe)
n. buccalis sin. (brun ring)
n. apicis nasi sin. (grønt mærke)
n. palatinus major (gul ring)
n. lingualis (grøn ring)
n. mylohyoideus (sort ring)
n. vagus (gul ring)
n. accessorius n. vagi sin. (grå ring)
n. hypoglossus sin. (grøn ring)
truncus sympathicus (sort ring)
r. ant. n. cervicalis II (grøn ring)
r. post. n. cervicalis II (gul ring)
Kar.
a. facialis med a. labialis sup. (hvid ring)
a. transversa faciei dxt. (brun ring)
a. palatina major sin. (rød ring)
a. palatina ascendens dxt. (gul ring)
a. carotis int. (rød sonde i højre side)
a. carotis ext. (rød ring i venstre side)
a. pharyngea ascendens (hvid ring)
a. vertebralis (hvid ring)
v. facialis (sort ring)
v. jugularis int. (blå sonde)
bemærk desuden:
tonsilla palatina dxt. med fossulae tonsillares
gl. parotidea
lig. stylomandibulare dxt. (brun bøjle)
ganens kirtelholdige og kirtelfri zone
kar og nerver i canalis mandibulae (sort folie)

Placering

skab 48

nedefra

Emner

  • Muskler m. glossopalatinus
  • Perifere nerver N. palatinus major (= n. palatinus anterior)
  • Fordøjelseskanalen Arcus glossopalatinus
  • Fordøjelseskanalen Arcus pharyngopalatinus
  • Fordøjelseskanalen gll. palatinae
  • Fordøjelseskanalen Palatum durum
  • Fordøjelseskanalen Palatum molle
  • Karsystem A. palatina major