Aa-2-34 / 48-14

skab 48

Præparatet set forfra.
Muskler.

m. temporalis (gult mærke)
m. masseter dxt. (superfic. del) (2 blå mærker)
m. masseter dxt. (prof. del) (1 grønt mærke)
m. pterygoideus lat. dxt. (øvre hoved) (2 gule mærker)
m. pterygoideus lat. dxt. (nedre hoved) (2 grønne mærker)
m. pterygoideus med. dxt. (prof. hoved) (bemærk udspringet i fossa pterygoidei) (2 røde mærker)
m. pterygoideus med. dxt. (superfic. hoved) (1 rødt mærke)
m. buccinator (blå bøjle)
m. hyoglossus dxt. (gul bøjle)
m. geniohyoideus sin. (gult mærke)
m. digastricus sin. (venter ant.) (grønt mærke)
m. sternohyoideus dxt. (rødt mærke)
m. omohyoideus dxt. (blåt mærke)
m. thyrohyoideus (2 gule mærker)
m. sternothyroideus (2 grønne mærker)
fascia temporalis dxt. (superfic. blad) (sort bøjle)
fascia temporalis dxt. (prof. blad) (rød bøjle)
tendo m. tensoris veli palat. dxt. (brun bøjle)
Nerver.
n. maxillaris (grøn ring)
n. canalis pterygoidei (rød ring)
ggl. pterygopalatinum sin. (grønt mærke)
rr. nasales post. sup. sin. (gule ringe)
n. temporalis prof. ant. (orange ring)
n. temporalis prof. med sin. (sort ring)
n. temporalis prof. post. (grå ring)
n. massetericus (blå ring)
n. buccalis (hvid ring)
n. alveolaris inf. (grøn ring)
n. lingualis (gul ring 2 steder)
n. hypoglossus (hvid ring)
Kar.
a. maxillaris (bemærk forløbet på lateralsiden af m. pterygoideus lat.) (rød ring)
a. temporalis prof. post. sin. (brun ring)
a. alveolaris inf. sin. (sort ring)
a. lingualis (rød ring)
Bemærk desuden:
ductus submandibularis (orange ring)
proc. mylohyoideus gl. submand. (blåt mærke)
arcus zygomaticus dxt. (blåt mærke)
cartilago tubae auditoriae s. auditivae dxt. (orange mærke)
cartilago thyroidea (knappenål)
lig. cricothyroideum med. (orange mærke)

Placering

skab 48

Emner

  • Muskler tendo m. tensoris veli palatini
  • Fordøjelseskanalen Uvula
  • Karsystem A. lingualis