Aa-2-3 / 25-2

skab 25

Hovedets og halsens regioner (lateralsiden).
Regio temporalis

a. temporalis superficialis (rød ring)
bemærk lagdelingen:
hud
subcutis
galea aponeurotica
subgalealt bindevæv
fascia temporalis

Fossa infratemporalis.
m. pterygoideus lat. (øvre + nedre hoved) (røde mærker)
m. pterygoideus med. (grønt mærke)
nn. temporales prof. (ant., med. og post.) (grønne ringe)
n. buccalis (brun ring)
a. maxillaris (rød ring)
a. temporalis prof. (atypisk) (orange ring)
n. massetericus (sort ring)
n. lingualis (grå ring) med chorda tympani
n. alveolaris inf. (blå ring), bag denne ligger n. mylohyoideus
Regio buccalis.
ductus parotideus (gul ring)
v. facialis (blå ring); bemærk over den blå ring: v. faciei profunda mellem v. facialis og plexus pterygoideus (fjernet)
a. facialis (sort ring)
I øvrigt ses:
m. levator anguli oris (gult mærke)
n. infraorbitalis (grøn ring), foran denne ligger a. infraorbitalis
n. mentalis (brun ring)
a. mentalis (rød ring)
bemærk: m. levator labii sup., m. depressor anguli oris, m. masseter (delvis fjernet) (blåt mærke)
Regio retromandibularis.
gl. parotidea er fjernet, bemærk parotidealogens grænser
n. facialis (grøn ring)
a. transversa faciei (brun ring)
a. carotis ext. (hvid ring)
n. auriculotemporalis (sort ring)
bemærk: discus articularis i kæbeleddet
Trigonum submandibulare.
m. digastricus (venter ant. og post.), m. stylohyoideus spaltet omkring mellemsenen af m. digastricus (2 sorte ringe)
a. facialis (sort ring)
n. mylohyoideus (grå ring) beliggende på m. mylohyoideus
a. submentalis (gul ring)
Trigonum submentale.
m. mylohyoideus (2 røde mærker)
Halsen:
m. omohyoideus (grønt mærke), foran denne ses m. sternohyoideus
m. thyrohyoideus (gult mærke)
m. cricothyroideus (blåt mærke)
m. sternothyroideus (gul streg), bag denne ses m. constrictor pharyngis inf.
n. recurrens (2 blå ringe) mellem trachea og oesophagus
n. hypoglossus (2 brune ringe)
ansa hypoglossi, dannet af r. descendens n. hypoglossi (1 brun ring) og n. cervicalis descendens (3 grønne ringe)
a. carotis communis (rødt mærke)
a. thyroidea sup. (1 rød ring)
r. caroticus (1 grå ring)
n. laryngeus sup. (2 grønne ringe)
v. jugularis int. (sort-hvid ring)
n. vagus (1 hvid ring)
truncus sympathicus (1 grøn ring)
n. auricularis magnus (1 blå ring)
m. sternocleidomastoideus (2 blå mærker) klappet bagud
n. accessorius (r. externus) (1 gul ring)
plexus cervicalis (2 orange ringe)
i scalenerporten ses plexus, brachialis ovenfor og bagved a. subclavia
bemærk: a. occipitalis

Placering

skab 25

Emner

  • Karsystem A. occipitalis