Aa-2-25 / 41-12

skab 41

Præparatets bagside.
Muskler.

m. levator veli palatini (rødt mærke)
(bemærk musklen perforerer svælgvæggen)
m. palatoharyngeus (gult mærke)
m. uvulae (grønt mærke)
m. tensor veli palatini (blå bøjle)
m. pterygoideus med. (gult mærke)
m. pterygoideus lat. (grønt mærke)
m. constrictor pharyngis sup. (hvid bøjle)
m. stylopharyngeus (grønt mærke)
m. styloglossus (blåt mærke)
m. stylohyoideus (gul ring)

Højre side
Nerver.

hjernenerveperforationer:
n. oculomotorius (grøn ring)
n. trochlearis (rød ring)
n. trigeminus (sort ring)
n. abducens (i sinus cavernosus) (hvid ring)
n. facialis (blå ring)
n. vestibulo-cochlearis (sort-hvid ring)
n. glossopharyngeus (brun ring)
n. vagus (rød ring)
n. accessorius (hvid ring)

truncus sympathicus (lå ring)
n. caroticus int. (grå ring)
n. jugularis (grøn ring)
n. vagus (rød ring)
n. accessorius (hvid ring)
n. glossopharyngeus (brun ring)
rr. pharyngei n. glossopharyngei (gul ring)
r. stylopharyngeus (orange ring)
n. lingualis (gul ring)
chorda tympani (blå ring)
n. alveolaris inf. (medialt for ligamentet) (sort ring)
n. auriculotemporalis (grøn ring)
n. facialis (blå ring)
n. auricularis post. (rød ring)
cartilago tubae auditoriae s. auditivae (blåt mærke)
lig. sphenomandibulare (orange ring)
lig. stylomandibulare (sort ring)
blå sonde i sinus petrosus inf. (bemærk det extracranielle forløb)

Venstre side. Nerver som i højre, dog ses også:
rami articulares mandibulae (brun ring)
rami parotidei (blå ring)
Kar (venstre side).
a. carotis int. (rød ring i spatium lateropharyngeum, i sinus cavernosus og i cav. cranii)
a. carotis ext. (grøn ring)
v. jugularis int. (blå sonde)
a. occipitalis (sort ring)
a. auricularis post. (hvid ring)
a. stylomastoidea (gul ring)
a. maxillaris (hvid ring)
a. alveolaris inf. (gul ring)
a. pharyngea ascendens (grøn ring)
sinus petrosus sup. (blå sonde)
sinus sigmoideus (rød sonde)
Bemærk: recessus pharyngeus med fascia pharyngobasiliaris (hvidt mærke)

Placering

skab 41

Emner

  • Led lig. stylomandibulare
  • Perifere nerver N. jugularis
  • Karsystem A. carotis interna
  • Karsystem Sinus cavernosus
  • Karsystem Sinus petrosus superior