Aa-2-22 / 48-12

skab 48

Præparatets forside.
Muskler.

m. levator labii sup., alaeque nasi (blåt mærke)
m. levator labii superioris (2 røde mærker)
m. zygomaticus major major minor (rødt mærke)
m. buccinator (1 knappenål)
m. levator anguli oris (2 knappenåle)
m. zygomaticus major major major (grønt mærke)
m. depressor anguli oris (gult mærke)
m. mentalis (orange mærke)
m. orbicularis oris (bevaret nærmest mundspalten) (hvide mærker)
m. masseter (blåt mærke)
m. transversus menti (gul bøjle)
bemærk venter frontalis, m. procerus og platysma
Kar.
a. facialis (2 røde ringe)
aa. labiales (røde ringe)
v. facialis dxt. (blå ring)
v. profunda faciei dxt. (sort ring)
Nerver.
n. mentalis (hvid ring)
bemærk plexus infraorbitalis med grene (rr. palpebrales inf., rr. labiales sup., rr. nasales)
n. zygomaticofacialis (grå ring)
Regio temporalis.
n. zygomaticotemporalis (blå ring)
fedtvæv mellem fasciebladene (grønt mærke)
profunde fascieblad i højre side (grå bøjle)
m. temporalis dxt. (blåt mærke)
Orbita.
Muskler.

m. levator palpebrae sup. (blåt mærke)
m. obliquus sup. (grønt mærke)
mm. recti og m. obliquus inf. er ikke markeret
Nerver.
n. abducens (grå ring)
n. oculomotorius' grene (hvide ringe)
n. zygomaticus (sort ring)
anastomose mellem n. zygomaticus og n. lacrimalis (brun ring)
n. lacrimalis (rød ring)
n. nasociliaris (blå ring)
n. supraorbitalis dxt. (gul ring)
r. frontalis dxt. (grøn ring)
n. supratrochlearis dxt. (orange ring)
n. frontalis sin. (grøn ring)
n., a. og v. infraorbitalis (gult mærke)
n. opticus (rødt mærke)
bemærk n. infratrochlearis (endegren af n. nasociliaris)
Ivørigt ses:
gl. parotidea (gult mærke)
ductus parotideus (grå ring)
i venstre side er ductus endvidere markeret i tela submucosa og perforationen af m. buccinator ses
gll. labiales
bemærk: omslagsfolden i vestibulum oris

Placering

skab 48

forfra

Emner

  • Perifere nerver N. infratrochlearis
  • Perifere nerver N. lacrimalis
  • Perifere nerver N. mentalis
  • Perifere nerver N. nasociliaris
  • Perifere nerver N. occulomotorius
  • Perifere nerver N. supraorbitalis
  • Perifere nerver Ramus frontalis
  • Perifere nerver Rami labiales inferiores
  • Karsystem A. angularis