Aa-2-202 / 27-9

skab 39

Præparatet viser en dissektion af hovedets arterier. På præparatets lateralside er størstedelen af gl. parotidea fjernet sammen med den bageste del af ramus mandibulae og den profunde del af m. masseter. Derved er det muligt at se delingen af a. carotis externa i a. maxillaris og a. temporalis superficialis. På præparatets medialside er svælget og den forreste del af hvirvelsøjlen fjernet.
Arterier på hals og hoved.
Præparatets lateralside.

a. carotis communis (rød og gul bøjle)
a. carotis externa (rød og blå bøjle)
a. carotis interna (rød bøjle)
ad a. carotis externa:
fra forfladen afgår

a. thyreoidea superior (rød og hvid ring)
a. lingualis (ses fra medialsiden) (2 røde ringe)
a. facialis (2 hvide ringe)
rr. glandulares (mørklilla og sort ring)
a. submentalis (lilla og sort ring)
a. sublingualis (afgår på dette præparat fra a. facialis) (violet og rød ring)
a. labialis inf. (grøn og orange ring)
a. angularis (hvid og mørklilla ring)
fra medialfladen afgår
a. pharyngea ascendens (rød og sort ring)
fra bagfladen afgår
a. occipitalis (markeret ved afgangen og i regio cervicalis posterior sive regio nuchalis) (hvid og gul ring)
a. auricularis posterior (blå og grøn ring)
endegrene:
a. temporalis superficialis (blå ring)

r. frontalis (gul og blå ring)
r. parietalis (rød og blå ring)
a. transversa faciei (blå og hvid ring)

a. maxillaris (blå, rød og blå ring (ses i røde trekant))
a. infraorbitalis (mørklilla og grøn ring)

På præparatets lateralside ses iøvrigt:
Muskler.
m. occipitofrontalis, venter frontalis (hvidt mærke)
m. occipitofrontalis, venter occipitalis (grønt mærke)
m. orbicularis oculi
pars orbitalis (2 hvide mærker)
pars palpebralis (2 gule mærker)

m. levator labii superioris alaeque nasi (2 grønne mærker)
m. levator labii superioris (2 grå mærker)
m. levator anguli oris (2 blå mærker)
m. zygomaticus major major major (2 røde mærker)
m. buccinator (2 sorte mærker)
m. depressor anguli oris (2 orange mærker)
m. depressor labii inferioris (hvidt og gult mærke)
m. masseter (hvidt og grønt mærke)
den bageste del af musklens profunde hoved er fjernet sammen med bagkanten af ramus mandibulae
m. pterygoideus medialis (hvidt, grønt og hvidt mærke)
m. mylohyoideus (sort og gult mærke)
m. digastricus, venter ant. (gråt og gult mærke)
m. sternohyoideus (gult og rødt mærke)
m. omohyoideus (blåt og gult mærke)
m. thyrohyoideus (orange mærke)
m. stylohyoideus (orange og hvidt mærke)
m. digastricus, venter post. (hvidt og sort mærke)
m. styloglossus (gult og grønt mærke)
m. sternocleidomastoideus (røde mærker)
m. levator scapulae (sorte mærker)
remmusklen (m. splenius capitis) (gult mærke)
m. trapezius (blåt mærke)
m. semispinalis capitis (orange mærke)
Nerver:
n. hypoglossus (lilla og gul ring)
n. vagus (sort ring)
truncus sympathicus (violet ring)
Varia:
corpus adiposum buccae (gråt og hvidt mærke)
ductus parotideus (grøn og hvid ring)
gl. parotidea (markeret med snitfladen) (hvidt og blåt mærke)
gl. submandibularis (rødt og hvidt mærke)

Præparatets medialside
a. carotis communis (rød og gul bøjle)
a. carotis externa (rød og blå bøjle)
a. carotis interna (markeret 2 steder extracranielt og i sinus cavernosus) (rød bøjle)
ad a. carotis externa
fra forfladen afgår

a. thyroidea superior (rød og hvid ring)
a. laryngea superior (rød og grøn ring)
a. lingualis (2 røde ringe)
a. profunda linguae (rød og gul ring)
rami dorsales linguae (små røde ringe)
a. sublingualis (afgår på dette præparat fra a. facialis) (rød og lilla ring)

a. facialis (2 hvide ringe)
fra medialsiden afgår
a. pharyngea ascendens (rød og sort ring)
fra bagfladen afgår
a. occipitalis (gul og hvid ring)
a. auricularis posterior (ses kun fra lateralsiden)
ad a. carotis interna
a. cerebri anterior (gul ring)
a. cerebri media (rød ring)
a. communicans posterior (hvid ring)

a. vertebralis (markeret intra- og extrakranielt) (grå bøjle)
a. cerebri posterior (sort ring)

På præparatets medialside ses iøvrigt:
Muskler.
m. genioglossus (blåt og grønt mærke)
m. geniohyoideus (sort og grønt mærke)
(m. longitudinalis inferior linguae) (blåt og gråt mærke
m. mylohyoideus (markeret 2 steder) (sort og gult mærke)
m. hyoglossus (orange og grønt mærke)
m. styloglossus (sort og gråt mærke)
m. stylopharyngeus (gråt og orange mærke)
m. pterygoideus medialis (hvidt, grønt og hvidt mærke)
m. constrictor pharyngis sup. (rødt og blåt mærke)
lange hovedmuskel (m. longus capitis) (gråt og rødt mærke)
m. semispinalis capitis (grønt og gråt mærke)
(m. rectus capitis posterior major) (grønt og rødt mærke)
Nerver.
n. lingualis (grøn og gul ring)
n. hypoglossus (ved forkanten af m. hyoglossus) (lilla og gul ring)
n. vagus (sort ring)
truncus sympathicus (violet ring)
Varia:
ductus submandibularis (grøn ring)
gl. submandibularis (hvidt og rødt mærke)
gl. sublingualis (rødt og sort mærke)

Placering

skab 39

lateralside

medialside

Emner

 • Fordøjelseskanalen Corpus adiposum buccae
 • Fordøjelseskanalen Ductus parotideus
 • Fordøjelseskanalen gl. submandibularis
 • Fordøjelseskanalen Processus pharyngeus gl. parotideae
 • Karsystem A. carotis externa
 • Karsystem A. carotis interna
 • Karsystem A. facialis
 • Karsystem A. laryngea superior
 • Karsystem A. lingualis
 • Karsystem A. pharyngea ascendens
 • Karsystem A. temporalis superficialis
 • Karsystem A. thyreoidea superior
 • Karsystem A. transversa faciei
 • Karsystem Rr. dorsales linguae (a. lingualis)
 • Karsystem R. frontalis (a. temporalis superficialis)
 • Karsystem R. parietalis (a. temporalis superficialis)