Aa-2-20 / 49-4

skab 49

Præparatets for- og lateralside.


Muskler:

m. zygomaticus major major major (gult mærke)
m. depressor anguli oris (grønt mærke)
m. levator anguli oris (rødt mærke)
m. levator labii superioris (2 gule mærker)
m. levator labii sup. alaeque nasi (blåt mærke)
m. zygomaticus major major minor (gul ring)
m. buccinator (blåt mærke)
m. depressor labii inferioris (orange mærke)
m. masseter
profunde hoved (rødt mærke)
superficielle hoved (gult mærke)

Øvrige strukturer:
v. facialis (blå ring)
a. facialis (rød ring)
a. labialis inf. (hvid ring)
v. profunda faciei (gul ring)
n. buccinatorius (grøn ring)
ductus parotideus (brun ring)
n. ethmoidalis ant. (n. apicis nasi)
I orbita ses forfra:
m. obliquus inf. (blåt mærke)
m. obliquus sup. (sene) (rød ring)
n. supratrochlearis (brun ring)
bindevævsstreng, der omdanner incisura supraorbitalis til et hul (grøn ring)

Placering

skab 49

Emner

  • Muskler m. levator labii superioris
  • Muskler m. masseter
  • Muskler m. zygomaticus major
  • Perifere nerver N. apicis nasi
  • Karsystem A. facialis
  • Karsystem A. labialis inferior
  • Karsystem V. facialis