Aa-2-198 / 39-11

skab 39

Præparatet viser parotidealogen - set lateralt fra.


Gl. parotidea er drejet lateralt bagud som vist med den grønne bøjle. Den oprindelige placering af kirtlen set lateralt fra er vist med sort-hvid tråd
Parotislogens begrænsning:
fortil:
ramus mandibulae med tilhørende muskler, d.v.s. m. masseter, m. pterygoideus med. og m. pterygoideus lat.
bagtil:
m. sternocleidomastoideus og m. digastricus, venter post.
medialt:
spatium lateropharyngeum med bl.a. stylomuskler og proc. styloideus samt svælgmuskulatur
opad:
basis cranii ext.
nedad.
vinklen mellem forkanten af m. sternocleidomastoideus og bagkanten af ramus mandibulae. logen får her relation til den bageste del af trigonum submandi-bulare med gl. submandibularis
Muskler:
m. trapezius (blåt, hvidt og blåt mærke)
m. levator scapulae (sort, hvidt og sort mærke)
m. splenius capitis (grønt, hvidt og grønt mærke)
m. semispinalis capitis (rødt, blåt og rødt mærke)
m. sternocleidomastoideus (rødt, hvidt og rødt mærke)
m. digastricus, venter post. (sort og blåt mærke)
m. stylohyoideus (hvid ring)
m. styloglossus (gul ring)
m. stylopharyngeus (rødt mærke)
m. temporalis (rødt og orange mærke)
fascia temporalis (orange og sort mærke)
m. masseter (superficielle del) (sort og rødt mærke)
m. masseter (profunde del) (2 røde mærker)
m. occipitofrontalis, venter frontalis (sort og grønt mærke)
m. procerus (grønt og gult mærke)
m. nasalis
pars transversa (blåt og gult mærke)
pars alaris (blåt og grønt mærke)

m. levator labii sup. alaeque nasi (rødt og grønt mærke)
m. levator labii sup. (rødt og hvidt mærke)
m. zygomaticus minor (rødt og hvidgult mærke)
m. zygomaticus major (2 hvide (grålige) mærker)
m. levator anguli oris (blåt og hvidt mærke)
m. buccinator (sort og gult mærke)
m. risorius (2 sorte mærker)
m. depressor anguli oris (hvidt og grønt mærke)
platysma (hvidt og sort mærke)
m. depressor labii inf. (hvidt og gult mærke)
m. mentalis (2 blå mærker)
modiolus (muskulofibrøse knude) (blåt mærke)
.

 

Præparatet viser parotidealogen - set lateralt fra - kopi.

Kar.
a. facialis (rød ring, 2 steder)
a. labialis sup. (hvid ring)
v. frontalis (2 sorte ringe)
v. nasofrontalis (sort ring)
v. angularis (2 blå ringe)
v. facialis (blå ring)
Andet:
gl. parotidea (2 gule mærker)
blåt folie er lagt ind under parotideakapslen
den grønne sonde sidder i processus pharyngeus af gl. parotidea og fører ind til processens normale beliggenhed i relation til svælgmu-skulaturen, der er markeret med hvidt mærke

regio parotidea (sort-hvid tråd)
ductus parotideus (markeret 2 steder) (grøn ring)
gl. submandibularis (2 grønne mærker)
nodi lymphatici submandibulares
prævasculære (orange og gult mærke)
postvasculære (orange og blåt mærke)

ramus mandibulae (grønt mærke)

Placering

skab 39

Emner

  • Led kæbeledskapslen
  • Led lig. temporomandibulare
  • Muskler m. levator labii superioris
  • Muskler m. levator labii superioris alaeque nasi
  • Muskler m. nasalis
  • Fordøjelseskanalen gl. parotidea
  • Fordøjelseskanalen Parotislogen
  • Karsystem A. labialis superior
  • Karsystem V. frontalis
  • Karsystem V. nasofrontalis