Aa-2-195 / 40-5

skab 40

Præparatets for- og lateralside.
m. occipitofrontalis, venter frontalis (2 grønne mærker)
m. procerus (blåt mærke)
m. corrugator supercilii (hvidt mærke)
m. nasalis, pars transversa (gråt og grønt mærke)
m. levator labii sup. alaeque nasi (rødt og sort mærke)
m. levator labii sup. (rødt og gråt mærke)
m. zygomaticus major major minor (grønt mærke)
m. levator anguli oris (2 hvide mærker)
m. levator anguli oris fortsætter i underlæbens m. orbicularis oris som superficielle fibre (hvidt mærke)
m. depressor anguli oris (2 gule mærker)
m. depressor anguli oris fortsætter i overlæbens m. orbicularis oris som superficielle fibre (gult mærke)
m. mentalis (2 røde mærker)
platysma (rødt og hvidt mærke)
m. orbicularis oculi (2 sorte mærker)
m. pterygoideus med.
profunde hoved (hvidt og gult mærke)
superficielle hoved (rødt mærke)

m. masseter (gult og grønt mærke)
m. pterygoideus lat.
øvre hoved (hvidt og grønt mærke)
nedre hoved (sort og grønt mærke)

m. buccinators udspring (blå tråd)
NB: m. buccinator udspringer fra knoglen udfor molarerne i OK og UK
foran molarerne ligger musklen frit i kinden
m. digastricus, venter ant. (gult og blåt mærke)

Aa 2-195 / 40-5

Forsiden.
Muskler.

m. masseter dxt. (2 gule mærker)
m. temporalis sin. (2 sorte mærker)
m. pterygoideus lat. (sort og rødt mærke)
m. pterygoideus med. (sort og blåt mærke)
m. tensor tympani (grønt mærke i fossa cranii media)
m. tensor veli palatini (rødt og grønt mærke)
m. levator veli palatini (rødt og blåt mærke)
m. uvulae (gråt mærke)
pars buccopharyngea (gult og grønt mærke)
m. styloglossus dxt. (størstedelen fjernet) (sort mærke)
m. stylopharyngeus dxt. (rødt mærke)
m. stylohyoideus dxt. (skimtes i dybden) (grønt mærke)
m. mylohyoideus (gråt og grønt mærke)
m. geniohyoideus (rødt og gult mærke)
m. hyoglossus (gult og hvidt mærke)
pars glossopharyngea dxt. (gult og gråt mærke)
m. sternohyoideus (sort og gult mærke)
m. omohyoideus, venter sup. (sort og grønt mærke)
m. thyrohyoideus dxt. (blåt og gult mærke)
pars thyropharyngea dxt. (2 grønne mærker)
Nerver.
ggl. trigeminale sin. (hvidt mærke)
n. trigeminus sin.
portio major (gult folie)
radix motoria (orange ringe)

ggl. geniculi (gult mærke)
n. petrosus major (sort ring)
n. petrosus minor (gul ring)
plexus caroticus int. dxt. (hvide ringe)
n. petrosus profundus dxt. (grøn ring)
n. canalis pterygoidei dxt. (violet ring)
n. mandibularis (ikke markeret)
n. auriculotemporalis (grøn ring)
n. massetericus (sort ring)
n. temporalis prof. post. sin. (orange ring)
n. alveolaris inf. (gul ring)
n. mylohyoideus dxt. (orange ring)
n. lingualis (hvid ring)

chorda tympani sin. (lille hvid ring)
Kar.
a. carotis int.(stor rød ring i lumen)
a. carotis int. dxt. er endvidere markeret i spatium lateropharyngeum (stor sort ring) og a. carotis int. sin. i canalis caroticus (rødt mærke)
a. meningea media (markeret i og udenfor kraniet) (rød og hvid ring)
a. tympanica sup. (rød ring)
a. meningea accessoria (2 røde ringe)
a. alveolaris inf. (orange og grøn ring)
a. maxillaris int. (2. stykke) (sort og rød ring)
a. maxillaris ext. (facialis) dxt. (2 røde ringe)
a. lingualis (hvid ring
Endvidere ses:
ostium pharyngeum tubae auditoriae s. auditivae (rød sonde)
uvula (hvidt mærke)
recessus pharyngeus dxt. (rødt mærke)
gl. submandibularis (grønt og gult mærke)
proc. mylohyoideus dxt. (grønt og sort mærke)
gll. palatinae (gult mærke)

Aa 2-195 / 40-5

Venstre side.
m. masseter (2 gule mærker)
m. stylohyoideus (grønt mærke)
m. digastricus, venter post. (2 hvide mærker)
m. mylohyoideus (grønt og gråt mærke)
m. sternohyoideus (gult og sort mærke)
m. omohyoideus, venter sup. (grønt og sort mærke)
n. vagus (sort ring)
n. auriculotemporalis (grøn ring)
a. temporalis superficialis (stor rød ring)
gl. parotidea (2 grønne mærker)
gl. submandibularis (gul og grøn ring)
cornu sup. cartilaginis thyreoidei (hvid ring)

Aa 2-195 / 40-5

Højre side.
m. masseter (2 gule mærker)
m. pterygoideus med. (sort og blåt mærke)
m. digastricus, venter post. (2 hvide mærker)
a. stylohyoideus (grønt mærke)
m. omohyoideus, venter sup. (grønt og sort mærke)
m. sternohyoideus (gult og sort mærke)
m. thyrohyoideus (blåt og gult mærke)
pars thyropharyngea (2 grønne mærker)
n. auriculotemporalis (grøn ring)
n. vagus (markeret 2 steder) (sort ring)
a. carotis communis (rødt mærke)
a. carotis ext. (gult mærke)
a. carotis int. (hvidt mærke)
a. thyreoidea sup. (grøn ring)
a. maxillaris ext. (= a. facialis) (2 røde ringe)
a. transversa faciei (rød og blå ring)
a. temporalis superficialis (rød ring)
gl. submandibularis (grønt og gult mærke)
kæbeledskapslen (grønt mærke)

Aa 2-195 / 40-5

Ovenfra.
n. trigeminus sin.
portio major (gult folie)
radix motoria (markeret 2 steder) (orange ring)

ggl. trigeminale sin. (hvidt mærke)
n. facialis sin.
1. stykke (orange ring)
2. stykke (lysegrøn ring)
ggl. geniculi (gult mærke)
n. petrosus major (lille sort ring)
chorda tympani sin. (små hvide ringe)

n. vestibulo-cochlearis sin. (sort ring)
n. cochlearis (lille gul ring)
n. vestibularis (lille brun ring)

n. petrosus minor (lille gul ring)
plexus caroticus int. dxt. (små hvide ringe)
n. petrosus profundus dxt. (lille grøn ring)
n. canalis pterygoideus dxt. (violet ring)
a. carotis int. i sinus cavernosus (rød sonde i lumen)
a. carotis int. i canalis caroticus sin. (rødt mærke)
a. meningea media (rød og hvid ring)
a. tympanica sup. (lille rød ring)
Desuden ses:
m. tensor tympani sin. (grønt mærke)
tendo m. tensoris tympani sin. (lille mørkegrøn ring)
semicanalis tubae auditivae sin. (gul sonde i lumen)

Aa 2-195 / 40-5

Bagsiden.
Muskler.
m. masseter dxt. (2 gule mærker)
m. pterygoideus med. (sort og blåt mærke)
m. stylohyoideus (grønt mærke)
m. digastricus, venter post. (2 hvide mærker)
m. stylopharyngeus (rødt mærke)
m. styloglossus sin. (sort mærke)
proc. styloideus sin. (grøn ring)
m. levator veli palatini sin. (gult og grønt mærke)
Nerver.
n. glossopharyngeus (violet ring)
n. tympanicus sin. (lille gul ring)
r. stylopharyngeus (lille grøn og brun ring)

n. vagus (sorte ringe)
n. laryngeus sup. (grøn ring)
rr. pharyngei dxt. (små hvide ringe)

truncus sympathicus dxt. (brun ring)
n. facialis (lille orange ring)
NB: 2. stykke er i venstre side afmærket med
(lille grøn ring)

n. auriculotemporalis (grøn ring)
ggl. geniculi sin. (gult mærke)
n. vestibulo-cochlearis (sort ring)
n. cochlearis sin. (lille gul ring)
n. vestibularis sin. (lille brun ring)

chorda tympani sin. (lille hvid ring)
n. trigeminus sin.
portio major (gult folie)
radix motoria (orange ring)

Kar.
a. carotis communis dxt. (rødt mærke)
a. carotis int. dxt. (i spatium lateropharyngeum)
(hvidt mærke)
a. carotis int. dxt. (i sinus cavernosus) (rød ring i lumen)
a. maxillaris ext. (= a. facialis) (2 røde ringe)
a. transversa faciei (blå og rød ring)
a. temporalis superficialis (rød ring)
Endvidere ses:
proc. cochleariformis sin. (ved spidsen af rød pil)
tendo m. tensoris tympani sin. (lille grøn ring)
manubrium mallei sin. (lille grå ring)
bemærk trommehinden
cornu sup. cartilaginis thyreoidei sin. (hvid ring)
gl. parotidea sin. (2 grønne mærker)
gl. submandibularis (grønt og gult mærke)
lig. sphenomandibulare sin. (sort og hvid ring)
kæbeledskapslen i højre side (grønt mærke)
canales semicirculares (blank tråd)
3. stykke af canalis facialis er markeret med (rød tråd)
foramen stylomastoideum med (rød ring)

Placering

skab 40

Emner

  • Muskler m. stylopharyngeus
  • Perifere nerver N. alveolaris inferior
  • Perifere nerver N. petrosus major
  • Perifere nerver N. petrosus minor
  • Perifere nerver N. tympanicus
  • Luftveje Fornix pharyngis
  • Karsystem A. carotis interna