Aa-2-193 / 27-8

skab 27

Præparatet set forfra.
trommehulens lateralvæg er fjernet og canalis facialis mejslet fri
m. tensor tympani (lille grønt mærke)
n. facialis
første stykke (sort ring)
andet stykke (sort og grøn ring)
tredie stykke (sort og rød ring)
chorda tympani (lille rød ring)

stapes (orange ring)
promontorium (lille sort mærke)
meatus acusticus ext. (gråt mærke)
øvrige del af præparatet.
m. longus capitis (grønt og gult mærke)
m. longus colli (gråt og gult mærke)
m. rectus capitis ant. (blåt og gult mærke)
m. rectus capitis lat. (sort og gult mærke)
m. levator scapulae (blåt mærke)
m. scalenus medius (rødt mærke)
m. stylopharyngeus (sort mærke)
m. stylohyoideus (2 gule mærker)
m. digastricus, venter post. (2 hvide mærker)
m. sternocleidomastoideus (blåt og sort mærke)
truncus sympathicus (hvid og gul ring)
ggl. cervicale sup. (hvidt mærke)
grene fra spinalnerver til truncus sympathicus (røde og orange ringe)
nn. spinales, rr. ant. (hvide ringe)
n. hypoglossus (blå ring)
n. vagus (grøn ring)
n. glossopharyngeus (violet ring)
n. accessorius (gul ring)
grene fra n. facialis
n. auricularis post. (lille grøn ring)
r. digastricus (lille hvid ring)
gren til m. stylohyoideus (lille gul ring)

n. auricularis magnus (brun ring)
a. carotis int. (rød sonde)
a. vertebralis (store røde ringe)
a. auricularis post. (rød og gul ring)
a. stylomastoidea (2 røde ringe)
v. jugularis int. (stor blå ring)
Bemærk endvidere:
discus intervertebralis (grønt og gråt mærke)
vertebra IV (blåt og rødt mærke)
tuberculum ant. proc. transversi vertebrae IV (gult mærke)
processus styloideus (grønt mærke)

Placering

skab 27

Emner

  • Karsystem A. stylomastoidea