Aa-2-190 / 37-5

skab 37

Præparatets lateralside.
m. sternocleidomastoideus er trukket lateralt og forsynet med en rude. Gl. parotidea, m. masseter og størstedelen af arcus zygomaticus, ramus mandibulae, squama ossis temporalis samt lateralvæggen i sinus cavernosus og orbita er fjernet. Kæbeleddet er åbnet fortil og lateralt
gl. thyroidea (2 grønne mærker)
ductus parotideus (grøn ring)
gll. molares (hvide mærker)
Muskler.
m. sternocleidomastoideus (blåt, gråt og rødt mærke)
m. trapezius (gult, hvidt og rødt mærke)
m. semispinalis capitis (blåt og grønt mærke)
m. splenius capitis (grønt og rødt mærke)
m. levator scapulae (rødt og gult mærke)
m. scalenus post. (rødt og sort mærke)
m. scalenus med. (rødt og hvidt mærke)
m. longus colli (rødt og gråt mærke)
venter occipitalis (gråt og sort mærke)
m. auricularis post. (gult og blåt mærke)
m. temporalis (grønt mærke)
fascia temporalis (hvidt mærke)
m. sternohyoideus (gråt og rødt mærke)
m. sternothyroideus (gråt og gult mærke)
m. omohyoideus, venter sup. (gråt og hvidt mærke)
m. hyoglossus (rødt, gult og rødt mærke)
m. styloglossus (2 røde mærker)
m. digastricus
venter post. (rødt mærke)
venter ant. (grønt og hvidt mærke)

m. stylohyoideus (grå tråd) skiller musklen fra senen af m. digastricus
m. mylohyoideus (2 blå mærker)
m. temporalis forreste fibre (rødt og 2 blå mærker)
m. pterygoideus lat.
udspring:
øvre hoved (2 røde og 1 gråt mærke)
nedre hoved (2 grå og 1 rødt mærke)
tilhæftning af:
øvre hoved er fjernet
nedre hoved (gråt, rødt og hvidt mærke)

m. pterygoideus med. (udspring) (rødt og 2 sorte mærker i dybden)
m. buccinator (grønt og gult mærke)
raphe pterygomandibularis (blå tråd)
svælgvæggen (pars buccopharyngea) (rødt, blåt og rødt mærke)
platysma (2 grå mærker)
m. depressor anguli oris (gråt og sort mærke)
m. risorius (hvidt og sort mærke)
m. zygomaticus major major minor (gråt mærke)
m. levator labii superioris og m. levator labii sup., alaeque nasi er løftet (sort og gult mærke)
m. depressor labii inf. (blåt og gråt mærke)
m. levator anguli oris (blåt mærke)
m. orbicularis oris (blåt og rødt mærke)
m. nasalis (pars transversa) (sort, hvidt og rødt mærke)
m. orbicularis oculi
pars orbitalis (grønne og sorte mærker)
pars palpebralis (2 hvide mærker)

m. procerus (2 sorte mærker)
Orbita.
m. rectus lat. (sort mærke)
m. rectus inf. (grønt mærke)
m. rectus sup. (rødt mærke)
Arterier.
a. carotis communis (stor rød ring) (bemærk spatium lateropharyngeums vægge)
a. carotis int. (rød og sort ring)
a. carotis ext. (rød og hvid ring)
a. thyroidea sup. (rød og blå ring)
a. lingualis (rød og brun ring) (bemærk forløbet mellem svælgvæggen og m. hyoglossus)
a. facialis (røde ringe) (bemærk forløbet. Gl. submandibularis er fjernet)

a. angularis (lille rød ring)
a. occipitalis (2 røde og 1 grøn ring) er markeret 2 steder
a. auricularis post. (rød, sort og grøn ring) (her afgår a. auricularis post. fra a. occipitalis inden denne går profundt for venter post. m. digastrici. A. occipitalis plejer at følge venter posteriors underkant)
a. temporalis superficialis (rød og violet ring)
a. transversa faciei (rød, hvid og brun ring)
a. maxillaris (rød, gul og grøn ring)
a. alveolaris inf. (2 røde ringe)
a. temporalis profunda post. (3 røde ringe)
a. meningea media (grøn og rød ring) (ses skråt forfra; medialt for kæbeleddet)
a. alveolaris sup. post. (2 brune og 1 rød ring)
a. infraorbitalis (hvid og rød ring)


Orbita.
a. ophthalmica (rød ring)
a. lacrimalis (lille rød og grøn ring)
a. ciliaris post. (lille rød og blå ring)

Vener.
a. facialis (blå ring)
v. profunda faciei (sort og blå ring)
Nerver.
plexus cervicalis (store gule ringe)
n. occipitalis minor (2 gule og brun bring)
n. auricularis magnus (brun, gul og brun ring)
n. cutaneus colli (2 gule og grøn ring)
nn. supraclaviculares (2 gule og 1 blå og 2 gule
og 1 sort ring)
n. cervicalis descendens (sorte ringe)
n. occipitalis major (gul og grøn ring)

n. facialis (gul og blå ring)
n. hypoglossus (ses 2 steder) (gul og rød ring)
r. descendens (orange og sort ring 2 steder)
bemærk ansa hypoglossi
gren til m. sternohyoideus (lille sort og hvid ring)
gren til m. sternothyroideus (2 små gule og 1 sort ring)
gren til m. omohyoideus, venter sup. (lille sort og blå ring)

n. accessorius (gul og sort ring)
n. vagus (stor hvid ring)
n. laryngeus sup. (2 gule og 1 sort ring)
glomus caroticum (grønt mærke) (herfra afgår
rr. carotici (ikke afmærket))

ggl. trigeminale (3 hvide mærker)
n. ophthalmicus (gråt mærke)
n. maxillaris (violet ring)
n. mandibularis (grøn ring)
n. buccalis (sort og gul ring)
n. temporalis prof. ant. (grøn og gul ring)
n. temporalis prof. med. (orange ring)
n. temporalis prof. post. (ikke afmærket)
n. massetericus (grøn ring)
n. pterygoideus med. (gul og hvid ring)
n. lingualis (blå og gul ring)
n. alveolaris inf. (2 røde og gul ring)

n. mylohyoideus (lille gul ring) (ses på musklen)
n. auriculotemporalis (1 gul og 2 hvide ringe)
grene fra n. maxillaris:
plexus infraorbitalis
rr. nasales (små grønne ringe)
rr. labiales sup. (små gule ringe)

Nerver i orbita.
n. frontalis (gul og brun ring)
n. lacrimalis (lille gul og grøn ring)
n. nasociliaris (lille gul og blå ring)
n. oculomotorius
r. inf. (små gule ringe)
ggl. ciliare (ikke markeret)
parasympatisk rod (lille brun ring)
sympatisk rod (lille sort ring)
sensitiv rod (lille grøn ring)
grene. nn. ciliares breves (små hvide ringe)

n. opticus (gult mærke)
I fossa cranii media ses:
n. petrosus major (lille grøn ring)
n. petrosus minor (lille blå ring)

Placering

skab 37

bagfra og lateralt

forfra og lateralt

lateralside

Emner

 • Muskler Raphe pterygomandibularis
 • Perifere nerver Ansa hypoglossi (= ansa cervicalis)
 • Perifere nerver Ganglion ciliare
 • Perifere nerver Glomus caroticum
 • Perifere nerver N. accessorius
 • Perifere nerver N. accessorius, ramus externus
 • Perifere nerver N. cervicalis descendens
 • Perifere nerver Nn. ciliares breves
 • Perifere nerver N. cutaneus colli
 • Perifere nerver N. occipitalis minor
 • Perifere nerver Plexus cervicalis
 • Perifere nerver Radix brevis ganglii ciliaris
 • Perifere nerver Radix longa ganglii ciliaris
 • Perifere nerver Ramus descendens n. hypoglossi
 • Perifere nerver Sympatiske rod til ganglion ciliare (= radix sympatica ganglii ciliaris)
 • Karsystem Aa. alveolares superiores posteriores
 • Karsystem A. carotis externa
 • Karsystem A. maxillaris