Aa-2-187 / 38-5

skab 38

Præparatet set lateralt fra.


Lagdeling i regio temporalis.

fascia temporalis, ydre blad (grønt mærke)
interfascielt fedt (sort mærke)
fascia temporalis, indre blad (blåt mærke)
m. temporalis (gult mærke)
temporalissenen (rødt mærke)
m. orbicularis oculi (rødt og sort mærke)
m. zygomaticus major major minor (2 hvide mærker). Bemærk, at musklen hæfter sig direkte i huden
m. zygomaticus major major major (2 blå mærker)
m. levator anguli oris (gråt og hvidt mærke)
m. risorius (blåt og sort mærke)
m. buccinator (blåt og grønt mærke)
platysma (2 gule mærker)
m. depressor anguli oris (grønt og gult mærke)
m. depressor labii inf. (hæfter sig i huden) (hvidt og gult mærke)
modiolus (muskulofibrøse knude) (2 røde mærker)
m. orbicularis oris (grønne mærker). NB: det ses, at mm. levator og depressor labii IKKE indgår i mundens ringmuskel
m. masseter (udspring og tilhæftning) (2 sorte mærker)
m. pterygoideus med.
profunde hoved (rødt og hvidt mærke)
lille superficielle hoved (blåt mærke)

m. pterygoideus lat.
nedre hoved (sort og hvidt mærke)
lille øvre hoved (sort og grønt mærke)

bemærk størrelsesforskellen mellem de to hoveder
m. sternocleidomastoideus (2 grå mærker)
m. digastricus, venter post. (sort mærke)
m. stylohyoideus (blåt mærke)

Lagdelingen i trigonum submandibulare 
hud (rød bøjle)
subcutant fedtvæv (sort bøjle)
platysma (blå bøjle)
spatium subcutaneum (dybe del af subcutis) (ikke markeret)
lam. superficialis fascia cervicalis (gul bøjle)
gl. submandibularis (grønt og gult mærke)


n. auriculotemporalis (bemærk forløbet bag capitulum mandibulae) (2 gule ringe)
n. glossopharyngeus (gul og grøn ring)
n. zygomaticofacialis (rosa ring)
n. infraorbitalis (plexus infraorbitalis) (sorte ringe)
n. alveolaris inf. (gul ring)
n. mylohyoideus (gul, sort og gul ring)
n. lingualis (hvid ring)
n. massetericus (violet ring)
n. temporalis prof. post. (1 orange ring)
n. temporalis prof. med. (2 orange ringe)
n. temporalis prof. ant. (3 orange ringe)
n. buccalis (sort, grøn og sort ring)
r. alveolaris sup. post. (hvid ring)
r. gingivalis fra r. alveolaris sup. post. (hvid og brun ring)
n. auricularis magnus (grøn ring)
n. caroticus int. (violet ring, afmærket 2 steder)
a. carotis ext. (rød ring)
a. carotis int. (hvid bøjle)
a. temporalis superficialis (rød og gul ring)
a. maxillaris (rød og hvid ring)
a. alveolaris inf. (rød og sort ring)
a. mylohyoidea (blå, rød og blå ring)
a. masseterica (brun ring)
a. temporalis prof. post. (1 grøn ring)
a. temporalis prof. med. (2 grønne ringe)
a. temporalis prof. ant. (3 grønne ringe)
a. alveolaris sup. post. (rød ring)
a. buccalis (gul, rød og gul ring)
r. gingivalis fra a. alveolaris sup. post. (rød og orange ring)
a. infraorbitalis (på ansigtet) (rød ring)
a. facialis (sort og rød ring, 3 steder)
a. labialis inf. (rød og grøn ring)
v. retromandibularis (blå, sort og blå bøjle)
v. temporalis superficialis (blå og gul ring)
v. maxillaris (blå ring)
hovedstammen af plexus pterygoideus (2 store blå ringe)
vv. alveolares inf. (to) (2 små blå ringe)
v. masseterica (hvid og gul ring)
v. facialis (blå og sort ring)
v faciei profunda (sort og hvid ring)
ductus parotideus (gul sonde)
bemærk kæbeledskapslen
nodus lymphaticus jugulodigastricus = angulærknuden (hvidt mærke)

Placering

skab 38

Emner

  • Perifere nerver N. buccinatorius
  • Perifere nerver N. caroticus internus
  • Karsystem A. mylohyoidea
  • Karsystem Plexus pterygoideus
  • Karsystem Ramus profundus v. facialis anterior
  • Karsystem V. maxillaris