Aa-2-182 / 42-2

skab 42

Præparatet set lateralt fra.
fascia temporalis (rødt og blåt mærke)
temporalissenen (sort mærke)
lig. sphenomandibulare (gråt mærke)
crista infratemporalis (blåt og rødt mærke)
crista infrazymatica (=zygomaticoalveolaris) (blåt og gult mærke)
udspring af lig. palpebrale laterale (brun bøjle)
udspring af lig. palpebrale mediale og pars palpebralis m. orbicularis oculi (grøn bøjle)
trochlea m. obliqui superioris (grå ring)
saccus lacrimalis (sort mærke)
ductus parotideus (grøn sonde)
bemærk gll. molares på m. buccinator
m. temporalis (grønt mærke)
m. pterygoideus lat. (2 grønne mærker)
m. pterygoideus med. (2 blå mærker)
m. buccinator (lyseblåt mærke)
m. levator anguli oris (gult mærke)
m. levator labii superioris alaeque nasi (hvidt mærke)
m. levator labii sup.(en del af udspringet er fjernet) (blåt mærke)
m. nasalis, pars transversa (rødt mærke)
n. alveolaris inf. (gul og blå ring)
n. lingualis (gul ring)
n. buccalis (gul og grøn ring)
a. facialis (rød og sort ring)
a. carotis ext. (rødt mærke)
a. maxillaris
1. stk. (1 rød ring)
2. stk. (2 røde ringe)
3. stk. (3 røde ringe)

a. temporalis superficialis (2 sorte og 1 rød ring)
a. meningea media (rød og gul ring)
a. alveolaris inf. (rød, hvid og blå ring)
a. masseterica (rød sonde)
a. temporalis prof. post. (rød, blå og grøn ring)
a. temporalis prof. ant. (rød, sort og blå ring)
a. buccalis (rød, blå og gul ring)
a. alveolaris sup. post. (rød og orange ring)
r. gingivalis (1 orange ring)
a. infraorbitalis (rød ring)
a. labialis sup. (2 små røde ringe)
a. facialis, der fortsætter i a. angularis (rød og grøn ring)
v. temporalis superficialis (blå bøjle og blå ring)
v. facialis (blå og hvid ring)
v. profunda faciei afmærket på facies infratemporalis maxillae (2 små blå ringe)
nervegren fra plexus infraorbitalis (sort ring)
plexus dentalis sup. kan ses gennem knoglen

Placering

skab 42

Emner

  • Karsystem Aa. alveolares superiores posteriores
  • Karsystem A. temporalis profunda anterior
  • Karsystem A. temporalis profunda posterior
  • Karsystem Rr. gingivales (aa. alveolares superiores)