Aa-2-175 / 50-8

skab 50

Lateralt.
Muskler.

venter occipitalis (2 sorte mærker)
m. semispinalis capitis (2 røde mærker)
m. rectus capitis post. minor (blåt og gult mærke)
m. obliquus capitis sup. (grønt og blåt mærke)
m. rectus capitis post. major (blåt og hvidt mærke)
m. splenius capitis (2 blå mærker)
m. longissimus capitis (rødt mærke)
m. sternocleidomastoideus (2 grønne mærker)
m. stylopharyngeus (rødt mærke)
m. digastricus, venter post. (hvidt mærke)
m. temporalis (2 blå mærker)
m. mylohyoideus (2 grønne mærker)
m. digastricus, venter ant. (rødt og blåt mærke)
m. depressor anguli oris (gult mærke)
m. depressor labii inf. (2 sorte mærker)
m. buccinator (2 røde mærker)
m. orbicularis oris (2 blå mærker)
m. nasalis, pars transversa (grønt mærke)
m. levator labii sup. (2 gule mærker)
m. obliquus inf. (sort mærke)
tendo musculi obliqui superioris (violet ring)
m. rectus lat. (grøn bøjle)
m. rectus sup. (gult mærke)
capsula articularis (kæbeleddet) (blåt mærke)
Nerver.
n. vagus (hvid og sort ring)
n. accessorius (grøn og sort ring)
n. hypoglossus (sort ring)
r. descendens n. hypoglossi (sort og grøn ring)
n. facialis (gul og grøn ring)
n. glossopharyngeus (hvid ring)
n. auriculotemporalis (hvid og grøn ring)
n. massetericus (2 gule ringe)
n. temporalis prof. ant. (gul og rød ring)
n. buccalis (gul og hvid ring)
n. alveolaris inf. (blå og sort ring)
n. lingualis (gul og sort ring)
chorda tympani (gul og grøn ring)
plexus infraorbitalis (grønne ringe)
n. mylohyoideus (gul og rød ring)
n. sublingualis (gul ring)
n. oculomotorius, r. inf. (grøn og rød ring)
Kar.
a. carotis int. (rød bøjle)
a. carotis ext.(2 hvide ringe)
a. facialis (hvid og sort ring)
a. labialis inf. (hvid og grøn ring)
a. labialis sup. (hvid og blå ring)
a. angularis (hvid og rød ring)
a. maxillaris (2 røde ringe)
a. meningea media (violet ring)
a. temporalis prof. ant. (blå og grøn ring)
a. alveolaris sup. post. (grøn og rød ring)
v. jugularis int. (blå bøjle)
v. retromandibularis (2 sorte ringe)
v. temporalis superficialis, r. parietalis (blå og sort ring)
v. temporalis superficialis, r. frontalis (2 blå ringe)
v. facialis (blå og hvid ring)
v. angularis (blå ring)
v. facialis (blå og rød ring)
Varia.
gl. submandibularis (2 gule mærker)
ductus submandibularis (grøn ring)
gl. sublingualis (grønt og gult mærke)
ductus parotideus (violet ring)
gl. lacrimalis (gråt og hvidt mærke)
tarsus sup. (gult og hvidt mærke)
tarsus inf. (gråt og hvidt mærke)
lig. palpebrale lat. (hvid ring)

Placering

skab 50

8 ny vinkel

Emner

  • Karsystem A. angularis
  • Karsystem V.. facialis communis