Aa-2-171 / 50-13

skab 50

Præparatet set lateralt fra.
venter frontalis (grønt og hvidt mærke)
m. orbicularis oculi (grønt og gult mærke)
m. nasalis, pars transversa (blåt mærke)
m. levator labii sup. (rødt mærke)
m. levator anguli oris (gult mærke)
m. zygomaticus major major major (sort og hvid bøjle)
m. buccinator (2 blå mærker)
m. pterygoideus lat.
øvre hoved (gul bøjle)
nedre hoved (bemærk størrelsesforskellen) (gråt og sort mærke)

m. pterygoideus med. (bemærk det superficielle hoveds udspring) (sort og hvidt mærke)
m. mylohyoideus (sort og blåt mærke)
m. digastricus
venter ant. (gråt og blåt mærke)
venter post. (grønt og hvidt mærke)

m. stylohyoideus (grønt og gult mærke)
m. styloglossus (gult og blåt mærke)
muskulær forbindelse mellem spina angularis og lamina lateralis proc. pterygoidei, omkring hvilken n. lingualis spalter sig (rødt mærke)
m. rectus lat. (delvis fjernet) (gul bøjle)
m. rectus sup. (hvid bøjle)
m. rectus inf. (blå bøjle)
m. levator palpebrae sup. (rød bøjle)
(m. tragicus (rødt mærke))
(m. antitragicus (gult mærke))
(m. helicis major (lysegrønt mærke))
(m. helicis minor (blåt mærke))
n. opticus (grå bøjle)
n. oculomotorius (hvid og blå ring)
n. trochlearis (sort og grøn ring)
n. trigeminus (hvid bøjle)
bemærk ggl. trigeminale (semilunare) (der er skåret en “rude” ud) (ikke markeret)
n. abducens (rosa ring)
n. hypoglossus (sort ring)
I orbita ses:
n. frontalis (blå ring)
n. nasociliaris (orange ring)
n. oculomotorius, r. inf. (grøn ring)
nn. ciliares longi (lille grøn ring)
radix longa (= sensitiva) ganglii ciliaris fra n. nasociliaris (blå ringe)
radix brevis (= parasympatica) ganglii ciliaris fra n. oculomotorius (brun ring)
radix sympathica ganglii ciliaris (rød og gul ring)
bemærk ggl. ciliare (ikke markeret)
nn. ciliares breves (gule ringe)
n. lacrimalis (blå og hvid ring)
n. zygomaticus (blå og gul ring)
n. zygomaticofacialis (grønne og hvide ringe)
gren fra n. zygomaticus til gl. lacrimalis (gul og hvid ring)


rr. frontales (3 hvide ringe)
n. supraorbitalis (3 grønne ringe)
n. infraorbitalis (violet og sort ring)
plexus infraorbitalis
rr. labiales sup. (sorte ringe)
rr. nasales ext. (sort og grøn ring)
rr. palpebrales inf. (2 sorte ringe)
rr. alveolares sup. post. (rosa ring)

bemærk: en stor del af sinus maxillaris ossøse væg er fjernet, slimhinden ses
r. gingivalis (2 rosa ringe)
rr. alveolares sup. ant. (med. mangler her) (orange og gul ring)
bemærk: nervens relation til sinus slimhinde
n. massetericus (gul ring)
nn. temporales prof. med. og post. (grøn ring)
n. temporalis prof. ant. (orange ring)
n. buccalis (sort ring)
n. lingualis (gul og hvid ring)
chorda tympani (ovenover ubenævnt muskel) (2 hvide ringe)
rr. isthmi faucium (bemærk forløbet i forhold til m. pterygoideus med.) (lille hvid ring)
rr. gingivales (til linguale gingiva) (blå ringe)
grene til ggl. submandibulare (gule ringe)
ggl. submandibulare (ikke markeret)
rr. glandulares fra ggl. submandibulare (grønne ringe)
n. alveolaris inf. (gul ring)
anastomose mellem n. auriculotemporalis og n. alveolaris inf. (hvid og grøn ring)
n. mylohyoideus (sort og gul ring)
n. auriculotemporalis (violet ring)
n. petrosus major (hvid ring)

a. carotis ext. (rød, blå og rød bøjle)
a. sternocleidomastoidea (2 orange ringe)
a. auricularis post. (rød, grøn og rød ring)
a. temporalis superficialis (rød, sort og hvid ring)
a. maxillaris (rød ring)
a. meningea media (rød og sort ring)
a. meningea accessoria (grå og sort ring)
a. alveolaris inf. (rød og grå ring)
a. buccalis (rød og orange ring)
a. alveolaris sup. post. (sort, rød og sort ring)
rr. gingivales (grønne, røde og grønne ringe)
a. infraorbitalis (bemærk endegrenene) (rød og orange ring)
a. facialis (sort og grøn ring)
a. submentalis (2 grønne ringe)
a. ophthalmica (stor rød ring)
a. lacrimalis (rød og hvid ring)
aa. ciliares post. (små røde ringe)
a. centralis retinae (lille sort ring)
v. facialis (blå ring)
v. profunda faciei (blå og gul ring)
v. labialis sup. (blå og hvid ring)

gl. lacrimalis (gult mærke)
gl. sublingualis (2 grønne mærker)
ductus sublinguales (små rosa ringe)
gl. submandibularis (2 gule mærker)
bemærk gll. molares omkring og bag ductus parotideus
ductus parotideus (grøn sonde)
nodus lymphaticus jugulodigastricus (blåt og hvidt mærke)
slimhinde svarende til toppen af proc. alveolaris (gul bøjle)
sulcus alveololingualis (sort og hvid sonde)
venøst plexus beliggende retroarticulært (gråt og hvidt mærke)
bemærk cartilago auriculae samt dens udstrækning i forhold til de beklædende bløddele
bemærk endvidere slimhinden i sinus maxillaris (presset lidt ind for at vise rr. alveolares sup. ant.)

Placering

skab 50

lateralt fra

Emner

 • Muskler m. tragicus
 • Perifere nerver Ganglion ciliare
 • Perifere nerver Nn. ciliares breves
 • Perifere nerver Nn. ciliares longi
 • Perifere nerver Radix brevis ganglii ciliaris
 • Perifere nerver Radix longa ganglii ciliaris
 • Perifere nerver Rami alveolares superiores anteriores
 • Perifere nerver Rami glandulares fra ganglion submandibulare
 • Perifere nerver Rami isthmi faucium
 • Perifere nerver Rami laiales superiores
 • Perifere nerver Rami nasales externi
 • Perifere nerver Rami palpebrales inferiores
 • Perifere nerver Sympatiske rod til ganglion ciliare (= radix sympatica ganglii ciliaris)
 • Fordøjelseskanalen gl. sublingualis
 • Fordøjelseskanalen gl. submandibularis
 • Karsystem Aa. alveolares superiores posteriores
 • Karsystem A. centralis retinae
 • Karsystem Aa. ciliares posteriores
 • Karsystem Lymfenodus jugulodigastricus
 • Karsystem Rr. gingivales (aa. alveolares superiores)