Aa-2-17 / 31-5

skab 31

Præparatet set lateralt fra.


bemærk m. occipitofrontalis med venter frontalis, galea aponeurotica og venter occipitalis (rude i galea bagtil) samt øremuskler og m. orbicularis oculi, endvidere m. orbicularis oris og m. depressor labii inferioris
m. zygomaticus major major major (rødt mærke)
m. levator anguli oris (blåt mærke)
m. buccinator (2 røde mærker)
m. depressor anguli oris (rød bøjle)
platysma (gul bøjle)
m. levator labii superioris alaeque nasi (orange mærke)
m. levator labii superioris (grønt mærke)
m. zygomaticus major major minor (gult mærke)
m. digastricus, venter post. (rødt mærke)
m. trapezius (rødt mærke)
m. splenius (sort mærke)
m. sternocleidomastoideus (orange mærke)
n. facialis (stammen) (sort ring)
truncus temporofacialis (blå ring)
truncus cervicofacialis (rød ring)
n. auricularis post. (orange ring)
r. digastricus (sort og hvid ring)
rr. temporales (gul ring)
rr. zygomatici (grå ringe)
rr. buccales (hvide ringe)
r. marginalis mandibulae (grøn ring)
r. colli (brun ring)
anastomoser til n. auriculotemporalis (rød og hvid ring)
n. auriculotemporalis (blå og hvid ring)
n. auricularis magnus (grøn ring)
n. occipitalis minor (blå ring)
n. occipitalis major (grå ring)
n. supraorbitalis' grene (grønne ringe)
r. frontalis (blå ring)
n. supratrochlearis (brun ring)
a. facialis (2 røde ringe)
v. facialis (2 blå ringe)
a. submentalis (rød ring)
a. carotis ext. (rød sonde)
a. temporalis media (rød ring)
a. temporalis superficialis (2 røde ringe) deler sig i r. frontalis og r. parietalis
a. occipitalis (rød ring)
ductus parotideus (blå sonde)

Placering

skab 31

Emner

 • Perifere nerver N. auricularis posterior
 • Perifere nerver N. auriculotemporalis
 • Perifere nerver Plexus parotideus
 • Perifere nerver Rami buccales
 • Perifere nerver Ramus colli
 • Perifere nerver Ramus digastricus (n. facialis)
 • Perifere nerver Ramus marginalis mandibulae
 • Perifere nerver Rami temporales
 • Perifere nerver Rami temporales superficiales
 • Perifere nerver Rami zygomatici
 • Perifere nerver Truncus cervicofacialis
 • Perifere nerver Truncus temporofacialis
 • Karsystem A. temporalis superficialis