Aa-2-168 / Fritstående

bord 1

Forfra.
Cavitas cranii.

chiasma opticum (gult mærke)
n. opticus (gul ring)
n. oculomotorius (grøn ring)
tractus olfactorius (violet ring)
infundibulum hypofyseos (rød ring)
bemærk diafragma sellae
hypofysen (rødt mærke)
genu corporis callosi (blåt mærke)
gaster tertius (gråt mærke) (lamina terminalis er fjernet)
caput nuclei caudati (grønt mærke)
a. carotis int. (hvidt mærke og hvid ring)
a. ophthalmica (rød sonde)
a. cerebri ant. (blå ring)
a. cerebri med. (sort ring)
Orbita.
n. supraorbitalis (sort ring)
r. frontalis (gul ring)
n. abducens (orange ring)
n. oculomotorius (grøn ring)
n. trochlearis (brun ring)
n. lacrimalis (hvid ring)
v. ophthalmica inf. (blå ring)
Fossa pterygopalatina.
n. maxillaris (violet ring)
ggl. pterygopalatinum (sphenopalatinum) (blåt mærke)
n. zygomaticus (rosa ring)
r. orbitalis dxt. (rød ring)
nn. palatini (grøn ring)
a. sphenopalatina (gul og hvid ring)
a. palatina descendens (orange og sort ring)
a. canalis pterygoidei (brun ring)
Pars nasalis pharyngis.
recessus pharyngeus (hvidt mærke)
torus tubarius (gult mærke)
ostium pharyngeum tubae auditoriae s. auditivae (grønt mærke)
Mundbunden.
gl. sublingualis (gult mærke)
ductus submandibularis (violet ring)

Venstre side.
Regio temporalis.

temporalissenen (sort mærke)
m. temporalis, superficielle del (gråt mærke)
fascia temporalis, profunde blad (hvidt mærke)
bindevæv mellem fasciebladene (blåt mærke)
fascia temporalis, superficielle blad (grønt mærke)
subgalealt bindevæv (gult mærke)
galea aponeurotica (rødt mærke)
n. auriculotemporalis, rr. temporales (gul og blå ring)
a. temporalis superficialis (grøn ring)
r. frontalis (grøn og hvid ring)
r. parietalis (grøn og rød ring)
Over m. digastricus.
m. pterygoideus med. (stort rødt mærke)
pars buccopharyngea (grønt mærke)
m. stylopharyngeus (gråt mærke)
m. styloglossus (2 sorte mærker)
m. stylohyoideus (hvidt mærke)
m. hyoglossus (rødt og grønt mærke)
m. genioglossus (hvidt og grønt mærke)
m. mylohyoideus (gråt og blåt mærke)
m. depressor labii inf. (gråt og rødt mærke)
m. digastricus, venter ant. (rødt og sort mærke)
m. digastricus, venter post. (2 røde mærker)
n. mandibularis (rødt mærke)
n. temporalis prof. ant. (lysegrøn og orange ring)
n. temporalis prof. med. (lysegrøn og sort ring)
n. temporalis prof. post. (lysegrøn og mørkegrøn ring)
n. massetericus (lysegrøn og rød ring)
n. buccalis (rød og lysegrøn og rød ring)
n. lingualis (2 gule ringe)
rr. isthmi faucium (2 rosa ringe)
chorda tympani (atypisk forløb) (2 røde ringe)
n. alveolaris inf. (2 hvide ringe)
n. mylohyoideus (2 sorte ringe)
n. auriculotemporalis (blå og gul ring)
anastomosegrene mellem n. auriculotemporalis og n. facialis (2 orange ringe)
n. facialis (bøjet bagud) (violet ring)
r. digastricus (rød og gul ring)
n. auricularis post. (orange og rød ring)
n. glossopharyngeus (foran v. jugularis int.) (grå og rød ring)
rr. pharyngei n. glossopharyngei (grå og rosa ring)
n. hypoglossus (rød og grøn ring)
a. carotis ext. (violet og hvid ring)
a. temporalis superficialis (grøn ring)
a. auricularis ant. (2 grønne ringe)
a. transversa faciei (hvid og rød ring)
a. maxillaris (rød ring)
a. auricularis post. (blå og hvid ring)
a. facialis (2 violette ringe)
a. palatina ascendens (ses 2 steder) (rød og sort ring)
a. pharyngea ascendens (ses 2 steder) (rød og grøn ring)
a. meningea media (grøn og blå ring)
gl. sublingualis (stort gult mærke)
ductus submandibularis (violet ring)
NB: recessus pharyngeus (udsiden) (gult mærke)
Under m. digastricus.
m. sternocleidomastoideus (stort blåt mærke)
m. splenius capitis (stort gult mærke)
m. levator scapulae (gule mærker)
m. scalenus post. (rødt mærke)
m. scalenus med. (blåt mærke)
m. scalenus ant (grønt mærke)
m. sternohyoideus (grønt mærke)
m. omohyoideus (hvidt mærke)
m. thyrohyoideus (blåt mærke)
m. sternothyroideus (gråt mærke)
m. cricothyroideus (sort mærke)
m. constrictor pharyngis inf. (gult og rødt mærke)
n. accessorius (2 sorte ringe)
n. occipitalis minor (orange ringe)
n. auricularis magnus (rød ring)
n. cutaneus colli (mørkegrøn ring)
nn. supraclaviculares (lysegrønne ringe)
plexus brachialis (sorte mærker)
n. phrenicus (grøn og rød ring)
r. descendens n. hypoglossi (orange ring)
n. hypoglossus (grøn og rød ring)
r. int. n. laryngei sup. (sort ring)
r. ext. n. laryngei sup. (brun ring)
n. cardiacus sup. (fra ggl. cervicale sup.) (rosa ring)
n. vagus (2 blå ringe)
truncus sympathicus (sort og orange ring)
n. recurrens (hvid og gul ring)
a. subclavia (2 røde mærker)
a. thyroidea inf. (gul og violet ring)
a. carotis communis (stort rødt mærke)
a. carotis ext. (grønt mærke)
a. carotis int. (rødt mærke)
a. thyroidea sup. (2 hvide ringe)
a. occipitalis (bemærk relationen til n. hypoglossus) (hvid og grøn ring)
v. jugularis int. (2 blå mærker)
v. subclavia (blå bøjle)
isthmus gl. thyroidea (rødt mærke)
Ruden i thorax.
arcus aortae (2 røde mærker)
a. anonyma (rødt og grønt mærke)
a. carotis int. sin. (rødt og gult mærke)
a. subclavia (rødt og hvidt mærke)
a. mammaria int. (rød og hvid ring)
v. anonyma sin. (gult mærke)
v. mammaria int. dxt. og sin. (blå ring)
v. cava sup. (hvidt mærke)
n. vagus (2 blå ringe)
n. recurrens sin. (under arcus aortae) (grøn ring)
lig. arteriosum (sort mærke)
n. phrenicus (er trukket væk fra aorta) (grøn og rød ring)
pericardium fibrosum (stort rødt mærke)
gren fra n. cardiacus sup. til plexus cardiacus prof. (brun ring)
gren fra n. caroticus sup. til plexus cardiacus superfic. (orange ring)
På arcus aortae ses:
rr. cardiaci fra n. vagus til plexus cardiacus superfic. (rød ring)
n. cardiacus sup. fra ggl. cervicale sup. til plexus cardiacus superfic. (orange ringe)
pulmo sin. (trukket lateralt) (stort grønt mærke)
pulmo dxt. (stort gult mærke)
trachea (stort blåt mærke)
Brystkassen i venstre side.
m. pectoralis major (hvide mærker)
m. pectoralis minor (grønne mærker)
m. serratus ant. (magnus) (blå mærker)
m. intercostalis int. (gråt mærke)

Højre side.
Regio temporalis.
m. temporalis, profunde del (sort mærke)
a. temporalis superficialis (grøn ring)
r. frontalis (grøn og hvid ring)
r. parietalis (grøn og rød ring)

v. temporalis superficialis (blåt mærke)
v. temporalis med. (blå ring)
n. auriculotemporalis (blå og gul ring)
fascia temporalis (grønt mærke)
galea aponeurotica (rødt mærke)
Over m. digastricus.
m. pterygoideus med. (stort rødt mærke)
m. tensor veli palatini (bemærk senen omkring hamulus) (sort mærke)
m. levator veli palatini (blåt mærke)
m. styloglossus (2 sorte mærker)
pars buccopharyngea (grønt mærke)
m. mylohyoideus (gråt og blåt mærke)
m. digastricus, venter ant. (sort og rødt mærke)
m. digastricus, venter post. (2 røde mærker)
a. carotis ext. (violet og hvid ring)
a. maxillaris (rød ring)
a. occipitalis (grøn og hvid ring)
a. auricularis post. (blå og hvid ring)
a. temporalis superficialis (grøn ring)
a. transversa faciei (rød og hvid ring)
a. meningea media (grøn og blå ring)
a. meningea accessoria (rosa ring)
a. temporalis prof. post. (grøn og sort ring)
a. palatina ascendens (rød og sort ring)
a. pharyngea ascendens (lysegrøn og rød ring)
a. carotis int. (grønt mærke)
a. facialis (2 røde ringe)
v. jugularis int. (hvidt mærke)
v. retromandibularis (blåt og grønt mærke)
lig. stylohyoideum (violet ring)
recessus pharyngeus (gult mærke)
gl. submandibularis (stort grønt mærke)
n. lingualis (2 gule ringe)
chorda tympani (atypisk forløb) (2 røde ringe)
n. alveolaris inf. (2 hvide ringe)
n. auriculotemporalis (blå og gul ring)
anastomosegrene mellem n. auriculotemporalis og n. facialis (2 orange ringe)
n. tensor veli palatini (orange ring)
n. massetericus (mørkegrøn og lysegrøn ring)
n. temporalis prof. post. (gul og grøn ring)
n. temporalis prof. med. (sort og grøn ring)
n. temporalis prof. ant. (orange og grøn ring)
n. buccalis (grøn og rød ring)
n. facialis (bøjet bagud) (violet ring)
n. auricularis post. (rød og orange ring)
gren til kæbeled fra n. auriculotemporalis (lysegrøn ring)
n. hypoglossus (rød og grøn ring)
n. vagus (2 blå ringe)
n. glossopharyngeus (grå og rød ring)
rr. pharyngei fra n. vagus (blå og rosa ring)
rr. pharyngei fra n. glossopharyngeus (grå og rosa ring)
Under m. digastricus.
m. splenius capitis (stort gult mærke)
m. sternocleidomastoideus (stort blåt mærke)
m. levator scapulae (gule mærker)
m. scalenus post. (rødt mærke)
m. scalenus med. (blåt mærke)
m. scalenus ant. (grønt mærke)
m. serratus post. sup. (blåt og hvidt mærke)
m. omohyoideus (hvidt mærke)
m. thyrohyoideus (blåt mærke)
m. sternothyroideus (gråt mærke)
m. sternohyoideus (grønt mærke)
n. accessorius (2 sorte ringe)
n. occipitalis minor (orange ringe)
n. auricularis magnus (rød ring)
n. cutaneus colli (mørkegrøn ring)
nn. supraclaviculares (lysegrønne ringe)
n. thoracalis longus (gul og blå ring)
plexus brachialis (sorte mærker)
n. vagus (bag v. jugularis int.) (2 blå ringe)
n. hypoglossus (rød og grøn ring)
r. descendens fra n. hypoglossus (rosa ring)
n. cervicalis descendens (grå ring)
ansa hypoglossi (orange ring)
r. int. n. laryngei sup. (sort ring)
r. ext. n. laryngei sup. (brun ring)
a. carotis communis (rødt mærke)
a. thyroidea sup. (hvid ring)
a. carotis ext. (grønt mærke)
a. sternocleidomastoidea (hvid ring)
a. occipitalis (grøn og hvid ring)
v. jugularis int. (2 blå mærker)
v. thyroidea sup. (blå og hvid ring)
v. facialis (gult og grønt mærke)
v. facialis (grønt mærke)
nodus lymphaticus jugulodigastricus (sort mærke)
Brystkasse og axil i højre side.
m. pectoralis major (hvide mærker)
m. pectoralis minor (grønne mærker)
m. sternocleidomastoideus (begge hoveder er klappet ned) (2 blå mærker)
m. subclavius (stort gult mærke)
m. deltoideus (blå mærker)
m. serratus ant. (stort rødt mærke)
m. pectoralis minor (insertion) (stort grønt mærke)
m. pectoralis major (insertion) (stort hvidt mærke)
m. coracobrachialis (stort grønt og gult mærke)
m. biceps brachii (caput breve) (stort blåt og rødt mærke)
m. subscapularis (2 hvide mærker)
m. latissimus dorsi (stort blåt mærke)
n. medianus (stort sort ring)
n. ulnaris (hvid og rød ring)
n. musculocutaneus (sort og hvid ring)
n. axillaris (hvid ring)
n. suprascapularis (violet ring)
n. radialis (blå ring)
n. cutaneus antebrachii ulnaris (grøn ring)
n. thoracalis longus (gul og blå ring)
r. cutaneus lateralis n. intercostalis IV (grøn og sort ring)
n. thoracodorsalis (hvid og blå ring
a. axillaris (rød ring)
a. thoracoacrominalis (2 røde ringe)
a. transversa scapulae (blå ring)
a. thoracodorsalis (sort og hvid ring)
v. axillaris (stor blå ring)
Lagdelingen.
cutis (blåt mærke)
subcutis (grønt mærke)
fascia pectoralis (gult mærke)
m. pectoralis major (hvide mærker)
fascia clavipectoralis (rødt mærke)
m. pectoralis minor (grønne mærker)

Placering

bord 1

Emner

 • Muskler fascia clavipectoralis
 • Muskler fascia pectoralis
 • Muskler m. coracobrachialis
 • Muskler m. cricothyreoideus
 • Muskler m. deltoideus
 • Muskler m. digastricus, venter posterior
 • Muskler m. levator scapulae
 • Muskler m. omohyoideus
 • Muskler mm. scaleni
 • Muskler m. serratus anterior
 • Muskler m. sternohyoideus
 • Muskler m. sternothyreoideus
 • Muskler m. subclavius
 • Muskler m. thyreohyoideus
 • Muskler scalenerporten
 • Centralnervesystemet Diaphragma sellae
 • Centralnervesystemet Hypofysen
 • Centralnervesystemet Infundibulum
 • Perifere nerver Anastomose mellem n. auriculotemporalis og n. facialis
 • Perifere nerver N. auriculotemporalis
 • Perifere nerver N. axillaris
 • Perifere nerver N. cardiacus superior
 • Perifere nerver N. cutaneus antebrachii medialis (= n. cutaneus antebrachii ulnaris)
 • Perifere nerver N. musculocutaneus
 • Perifere nerver N. phrenicus
 • Perifere nerver Nn. supraclaviculares
 • Perifere nerver N. suprascapularis
 • Perifere nerver N. vagus
 • Perifere nerver Plexus brachialis
 • Perifere nerver Plexus cervicalis
 • Perifere nerver Rami articulares
 • Perifere nerver Rami cardiaci n. vagi
 • Karsystem Angulus venosus
 • Karsystem Arcus aortae
 • Karsystem A. axillaris
 • Karsystem A. crotis communis
 • Karsystem A. cerebri media
 • Karsystem A. palatina ascendens
 • Karsystem A. thoracoacromialis
 • Karsystem A. thoracodorsalis
 • Karsystem A. thyreoidea inferior
 • Karsystem A. transversa scapulae
 • Karsystem Bulbus inferior v. jugularis internae
 • Karsystem Bulbus inferior v. jugularis internae
 • Karsystem Lymfenodus jugulodigastricus
 • Karsystem Pericardium fibrosum
 • Karsystem V. axillaris
 • Karsystem V. brachiocephalica (= v. anonyma)
 • Karsystem V.. facialis communis
 • Karsystem V. jugularis interna
 • Karsystem V. retromandibularis (= v. facialis posterior)
 • Karsystem V. subclavia
 • Karsystem V. temporalis superficialis
 • Karsystem V. thyreoidea superior