Aa-2-163 / 50-11

skab 50

Lateralsiden.
m. nasalis, pars transversa (gråt mærke)
m. levator labii superioris (sort bøjle)
m. levator anguli oris (hvid bøjle)
m. orbicularis oris (hvidt og grønt mærke)
m. zygomaticus major major major (rød bøjle)
m. buccinator (2 blå mærker)
modiolus (musculofibrøse knude) (hvidt mærke)
m. pterygoideus med. (sort mærke)
m. pterygoideus lat.
øvre hoved (hvide mærker)
nedre hoved (sort og hvidt mærke)

m. stylohyoideus (grøn bøjle)
m. styloglossus (brun bøjle)
lig. stylohyoideum (gul og grøn ring)
m. rectus sup. (gult mærke)
m. rectus lat. (grønt mærke)
m. rectus inf. (rødt mærke)
m. tensor tympani (lille blåt mærke)
n. supraorbitalis (gul, rød og gul ring)
r. frontalis (gul, sort og gul ring)
n. supratrochlearis (brun og hvid ring)
r. palpebralis sup., n. supratrochlearis (brun, hvid og brun ring)
n. infratrochlearis (grøn og hvid ring)
n. infraorbitalis
rr. labiales sup. (sorte ringe)
rr. palpebrales inf. (sort og mørkegrøn ring)
rr. nasales ext. (sort og lysegrøn ring)

n. apicis nasi (grøn og blå ring)
n. oculomotorius, r. inf. (gul ring)
n. maxillaris (hvid ring)
n. zygomaticus (grøn, gul og grøn ring)
n. lacrimalis (hvid, brun og hvid ring)
anastomose mellem n. zygomaticus og n. lacrimalis (2 blå ringe)
n. zygomaticofacialis (grøn, hvid og grøn ring)
n. zygomaticotemporalis (afgår her delvis fra n. lacrimalis) (sort og orange ring)
NB: rr. alveolares sup. post. (3 rosa ringe)
r. alveolaris sup. med (2 rosa ringe)
rr. alveolares sup. ant. (1 rosa ring)

bemærk slimhinden i sinus maxillaris (nerverne løber mellem knogle og slimhinde)
n. mandibularis (rødt mærke)
n. lingualis (2 hvide ringe)
chorda tympani (markeret 2 steder) (hvide ringe)
rr. gingivales (brune ringe)
bemærk relationen mellem n. lingualis og gingiva (set fra den periostale side) (sort og hvid bøjle)
n. alveolaris inf. (violet ring)
n. auriculotemporalis (gul ring)
n. buccalis (2 orange ringe)
n. facialis (grøn ring) (bemærk 1. og 2. stk. samt ggl. geniculi)
n. intermedius (lille brun ring)
n. petrosus major (se endvidere præparatets medialside) (gul og grøn ring)
a. facialis (rød, hvid og rød ring)
fælles stamme for a. palpebralis med. og a. dorsalis nasi (rød ring)
r. palpebralis (2 røde ringe)
a. dorsalis nasi (3 røde ringe)
a. frontalis (rød og grøn ring)
r. palpebralis lat. (fungerer her som anastomose mellem a. lacrimalis og a. frontalis) (rød og lysegrøn ring)
a. carotis ext. (stor rød ring)
rr. glandulares og articulares (røde og grønne ringe)
a. temporalis superficialis (rød og blå ring)
a. alveolaris inf. (2 røde ringe)
a. masseterica (sort, rød og sort ring)
a. meningea media (bemærk relationen til n. auriculotemporalis og chorda tympani) (stor gul og rød ring)
a. meningea accessoria (lille rød og gul ring)
a. buccalis (grøn, rød og grøn ring)
a. temoralis profunda post. og ant. (rosa ringe)
a. alveolaris sup. post. (rød og sort ring)
a. infraorbitalis (rød og orange ring)
bemærk forløbet af a. maxillaris. Den går ind i regio infratemporalis mellem de to hoveder af m. pterygoideus lat.
a. lacrimalis (sort og rød ring)
v. ophthalmica, r. sup. (rød og blå ring)
a. palatina ascendens (2 sorte ringe)
v. facialis (stor blå ring)
v. labialis sup. (blå og hvid ring)
v. angularis (blå ring)
v. nasofrontalis (blå og gul ring)
v. frontalis (blå og sort ring)
venøs anastomose over radix nasi (2 blå ringe)
r. prof. v. facialis ant. (gul, blå og gul ring)
ductus parotideus (sort ring)
bemærk septum orbitale og gll. molares

Placering

skab 50

lateralside

Emner

 • Perifere nerver Anastomose mellem n. zygomaticus og n. lacrimalis (ramus anastomoticus cum nervi zygomatico)
 • Perifere nerver N. infraorbitalis
 • Perifere nerver N. zygomaticotemporalis
 • Perifere nerver N. zygomaticus
 • Perifere nerver Ramus alveolaris superior medius
 • Perifere nerver Ramu alveolares suuperiores posteriores
 • Perifere nerver Rami palpebrales superiores (n. supratrochlearis)
 • Karsystem A. frontalis
 • Karsystem A. lacrimalis
 • Karsystem A. meningea media
 • Karsystem Rr. glandulares (a. temporalis superficialis)
 • Karsystem Ra. palpebralis lateralis
 • Karsystem V. labialis superior
 • Karsystem V. ophthalmica superior