Aa-2-156 / 37-13

skab 37

Præparatets lateralside.
Muskler.

m. depressor anguli oris (grønt mærke)
m. orbicularis oris (hvide mærker)
m. depressor labii inf. (gult mærke)
m. levator labii sup. (blå mærker)
m. levator anguli oris (rød bøjle)
m. buccinator (hvidt mærke)
m. orbicularis oculi (røde mærker)
platysma (blåt mærke)
m. occipitofrontalis, venter frontalis (sort mærke)
m. temporalis (gult mærke)
m. occipitofrontalis, venter occipitalis (hvidt mærke)
m. trapezius (rødt mærke)
m. splenius capitis (grønt mærke)
m. semispinalis capitis (blåt mærke)
m. sternocleidomastoideus (gult mærke)
m. masseter (sort mærke)
m. pterygoideus med. (rødt mærke)
m. pterygoideus lat. (øvre hoved) (gult mærke)
m. pterygoideus lat. (nedre hoved) (2 gule mærker)
m. tensor veli palatini (blåt mærke)
m. digastricus, venter post. (hvidt mærke)
Nerver.
n. lingualis (violet ring)
chorda tympani (grøn ring)
n. alveolaris inf. (sort ring)
n. mylohyoideus (orange ring)
n. auriculotemporalis (grøn ring)
n. facialis (sort ring)
truncus temporofacialis (grøn og gul ring)
truncus cervicofacialis (grøn og rød ring)
r. marginalis mandibulae (rød ring)
r. colli (sort og rød ring)
n. vagus (rød ring)
n. accessorius (gul ring)
r. descendens n. hypoglossi (grøn ring)
n. cervicalis descendens (sort ring)
n. infraorbitalis (violet ring)
n. buccalis (grøn ring)
r. pterygoideus lat. (lyserød ring)
r. pterygoideus med. (gul ring)
n. temporalis prof. ant. (rød og grøn ring)
n. temporalis prof. med. (sort of rød ring)
n. temporalis prof. post. (orange og grøn ring)
n. massetericus (rød ring)
n. auricularis magnus (grønne ringe)
n. occipitalis minor (rød ring)
n. occipitalis major (blå ring)
n. supratrochlearis (grøn ring)
n. supraorbitalis (orange ringe)
Arterier.
a. carotis ext. (sort ring)
a. facialis (gule ringe)
a. occipitalis (violette ringe)
a. auricularis post. (blå ring)
a. maxillaris (rød ring)
a. meningea media (hvid ring)
a. meningea accessoria (blå og gul ring)
a. buccalis (sort ring)
a. transversa faciei (grøn og hvid ring)
a. alveolaris inf. (grøn ring)
a. sternocleidomastoidea (orange ring)
a. temporalis superficialis (rød ring)
a. zygomatico-orbitalis (blå og hvid ring)
Endvidere ses:
ductus parotideus (blå og rød ring)
vena jugularis int. (hvid ring)
lig. sphenomandibulare (gul ring)

Placering

skab 37

lateralside

Emner

  • Perifere nerver N. auriculotemporalis
  • Karsystem A. auricularis posterior
  • Karsystem A. buccalis
  • Karsystem A. sternocleidomastoidea
  • Karsystem A. zygomaticoorbitalis