Aa-2-152 / 37-11

skab 37

Præparatet set lateralt fra.
m. orbicularis oculi (hvidt mærke)
m. levator labii superioris (grønt mærke)
m. nasalis, pars transversa (grønt og hvidt mærke)
m. levator anguli oris (gråt mærke)
m. zygomaticus major major major (rødt mærke)
m. pterygoideus med. (sort og hvidt mærke)
m. levator veli palatini (blåt mærke)
pars. pterygopharynga (blå og sort mærke)
m. tensor veli palatini (gult mærke)
m. rectus inf. (brun bøjle)
m. rectus sup. (grøn bøjle)
m. levator palpebrae sup. (sort bøjle)
n. trochlearis (lille sort ring)
n. oculomotorius (stor grøn ring)
r. inf. n. oculomotorii (2 grønne ringe)
ggl. trigeminale (semilunare) (trukket lateralt) (2 grønne mærker)
n. ophthalmicus (hvid ring)
n. frontalis (orange ring)
n. nasociliaris (blå og grøn ring)
n. lacrimalis (blå og hvid ring)
n. maxillaris (gul ring)
n. zygomaticus (grå og sort ring)
rr. alveolares sup. post. (2 gule ringe)
rr. gingivales (hvid og gul ring)
plexus infraorbitalis (sorte ringe)
n. mandibularis (sort mærke)
n. abducens (2 orange ringe)
n. glossopharyngeus (orange og sort ring)
n. vagus (hvid ring)
n. accessorius (grøn ring)
n. hypoglossus (sort ring)
rr. carotici (bemærk den største fra n. glossopharyngeus) (små sorte og hvide ringe)
truncus sympathicus (violet ring)
ggl. ciliare (bemærk formen)
radix longa ganglii ciliaris (radix sensitiva) fra n. nasociliaris (sort, rød og sort ring)
radix brevis ganglii ciliaris (radix parasympatica fra n. oculomotorius) (gul og blå ring)
radix sympatica løber her profundt for gangliet, og ses ikke
nn. ciliares breves (rosa ringe)
n. petrosus major (sort og gul ring)
n. petrosus profundus (NB: gul og grøn ring)
n. canalis pterygoidei (grøn og sort ring)
ggl. pterygopalatinum (sphenopalatinum) (hvidt mærke)
nn. sphenopalatini (brune ringe)
rr. orbitales (hvide ringe)
nn. palatini (blå og gul ring)
a. carotis communis (stor rød ring)
a. carotis int. (rød sonde)
a. thyroidea sup. (rød og grøn ring)
a. lingualis (rød og sort ring)
a. pharyngea ascendens (rød og blå ring)
a. facialis (afgang) (violet ring)
a. facialis (forløb i ansigtet) (violet og rød ring)
a. occipitalis (rød og gul ring)
a. palatina ascendens (2 røde ringe)
a. maxillaris (rød og hvid ring)
a. alveolaris sup. post. (rød og grøn ring)
a. infraorbitalis (blå og rød ring)
a. palatina descendens (rød og sort ring)
a. ophthalmica (rød ring)
a. lacrimalis (rød, blå og hvid ring)
v. facialis (blå ring)
v. profunda faciei (blå og grøn ring)
v. labialis sup. (gul, blå og gul ring)
ductus parotideus (sort og hvid bøjle)
tuba auditoria s. auditiva (sort sonde)

Placering

skab 37

lateralt fra

Emner

 • Muskler m. nasalis
 • Muskler m. pterygopharyngeus
 • Perifere nerver Ganglion ciliare
 • Perifere nerver N. canalis pterygoidei
 • Perifere nerver Nn. ciliares breves
 • Perifere nerver N. maxillaris
 • Perifere nerver N. ophthalmicus
 • Perifere nerver N. petrosus profundus
 • Perifere nerver N. zygomaticus
 • Perifere nerver Radix brevis ganglii ciliaris
 • Perifere nerver Radix longa ganglii ciliaris
 • Perifere nerver Rami orabitales (ganglion sphenopalatinum)
 • Karsystem A. ophthalmica
 • Karsystem V. labialis superior