Aa-2-139 / 31-6

skab 31

Præparatet set lateralt fra.
m. masseter (blåt og grønt mærke)
m. mylohyoideus (2 sorte mærker)
m. digastricus, venter ant. (2 hvide mærker)
m. sternohyoideus (hvidt og mørkegråt mærke)
m. omohyoideus, venter sup. (hvidt og gult mærke)
m. thyrohyoideus (sort og gult mærke)
m. sternothyroideus (gråt og gult mærke)
m. cricothyroideus (gråt og sort mærke)
m. buccinator (grønt og rødt mærke)
m. risorius (sort mærke)
m. depressor anguli oris (rødt og gult mærke)
m. depressor labii inf. (rødt og gråt mærke)
platysma (rødt og hvidt mærke)
m. orbicularis oris (sort og rødt mærke)
m. nasalis, pars transversa (blåt mærke)
m. levator labii sup. (gråt mærke)
m. levator labii sup. alaeque nasi (gult mærke)
m. zygomaticus major major minor (grønt mærke)
m. zygomaticus major major major (rødt mærke)
m. orbicularis oculi (hvidt mærke)
m. auricularis ant. (grønt og gult mærke)
m. auricularis sup. (grønt og gråt mærke)
m auricularis post. (blåt mærke)
m. occipitofrontalis, venter occipitalis (grønt og sort mærke)
m. occipitofrontalis, venter frontalis (sort og hvidt mærke)
m. sternocleidomastoideus (grønt og hvidt mærke)
m. trapezius (sort og blåt mærke)
m. splenius capitis (blåt og gult mærke)
m. levator scapulae (gråt og blåt mærke)
n. apicis nasi (gul ring)
n. supratrochlearis (gul og rød ring)
n. supraorbitalis og r. frontalis (gul og orange ring)
n. buccinatorius (gul og rød ring)
n. mylohyoideus (2 hvide ringe)
r. digastricus til venter ant. fra n. mylohyoideus (orange ring)
n. facialis
r. colli (2 gule ringe)
r. marginalis mandibulae (2 brune ringe)
rr. buccales (fra trunc cervicofacialis) (2 grønne ringe)
rr. buccales (fra trunc. temporalis) (2 blå ringe)
rr. zygomatici (2 røde ringe)
rr. temporales (2 sorte ringe)
n. auricularis post. fra n. facialis (sort ring)
r. occipitalis (fra foregående) (rød ring)

n. zygomaticotemporalis (NB: perforerer fascia temporalis) (blå ring)
n. auriculotemporalis (grøn ring)
rr. auriculares ant. (rosa ringe)
n. auricularis magnus (gul ring)
grene til auricula (fra n. auricularis magnus) (gul og rosa ring)
n. occipitalis minor (blå ring)
gren fra n. occipitalis minor (blå og rosa ring)
n. occipitalis major (lilla ring)
n. occipitalis tertius (orange ring)
n. laryngeus sup., r. ext. (2 orange ringe)
a. temporalis superficialis (2 lilla ringe)
r. frontalis (lilla og hvid ring)
r. temporalis (lilla og blå ring)
a. facialis (blå og rød ring)
a. submentalis (lilla og sort ring)
a. supraorbitalis (gul og sort ring)
a. thyroidea sup. (hvid og rød ring)
a. occipitalis (rød ring)
v. temporalis superficialis (rød og lilla ring)
v. facialis (lilla ring)
v. submentalis (lilla og gul ring)
v. facialis (blå bøjle)
ductus parotideus (hvid og rød ring)
gl. parotidea (stort rødt mærke)
gl. submandibularis (2 grå mærker)
gl. sublingualis (m. mylohyoideus er perforeret) (2 gule mærker)
nodi lymphatici parotidei (sort mærke)
gl. thyroidea (hvidt og blåt mærke)

Placering

skab 31

lateralt fra

Emner

 • Perifere nerver N. auricularis magnus
 • Perifere nerver N. auricularis posterior
 • Perifere nerver N. facialis
 • Perifere nerver Rami auriculares
 • Perifere nerver Rami buccales
 • Perifere nerver Ramus colli
 • Perifere nerver Ramus marginalis mandibulae
 • Perifere nerver Ramus occipitalis (n. auricularis posterior)
 • Perifere nerver Rami temporales
 • Perifere nerver Rami zygomatici
 • Fordøjelseskanalen Ductus parotideus
 • Fordøjelseskanalen gl. parotidea
 • Karsystem A. temporalis superficialis
 • Karsystem V. submentalis