Aa-2-136 / 48-1

skab 48

Lateralsiden.
m. trapezius (gult mærke)
m. splenius capitis (hvidt mærke)
m levator scapulae (sort mærke)
m. buccinator (grønt mærke)
m. depressor labii inf. (gult mærke)
m. depressor anguli oris (blåt mærke)
m. levator labii superioris (gråt mærke)
m. levator labii sup., alaeque nasi (rødt mærke)
m. levator anguli oris (hvidt mærke)
(bemærk disse musklers indbyrdes relation)
m. orbicularis oris (blåt mærke)
m. orbicularis oculi (gult mærke)
m. masseter (blåt mærke)
m. pterygoideus med. (rødt mærke)
m. pterygoideus lat. (nedre hoved) (hvidt mærke)
m. digastricus, venter post (sort mærke)
m. digastricus, venter ant. (rødt mærke)
m. stylohyoideus (blå ring)
m. mylohyoideus (blåt mærke)
m. sternohyoideus (sort mærke)
m. sternothyroideus (blåt mærke)
m. omohyoideus (hvidt mærke)
m. omohyoideus mellemsene (hvid ring)
m. constrictor pharyngis inf. (rødt mærke)
m. rectus sup. (rødt mærke)
m. rectus lat. (rester) (gult mærke)
m. rectus inf. (grønt mærke)
m. obliquus inf. (bemærk: tilhæftningsstedets beliggenhed på øjeæblet) (gråt mærke)
m. levator palpebrae sup. (hvidt mærke)
n. trigeminus (sort ring)
ggl. trigeminale (semilunare) (blåt mærke)
n. mandibularis (rød og hvid ring)
n. massetericus (rød ring)
n. temporalis prof. post. (hvid ring)
n. temporalis prof. ant. (gul ring)
n. buccalis (grøn ring)
n. auriculotemporalis (sort ring)
n. alveolaris inf. (violette ringe)
n. mylohyoideus (grøn og rød ring)
n. lingualis (blå ring)
chorda tympani (NB: bemærk forløbet) (gule ringe)
n. maxillaris (bemærk forløbet) (blå ring)
nn. sphenopalatini (= pterygopalatini) (grøn ring)
ggl. pterygopalatinum (sphenopalatinum) ses lige under nerverne (grøn ring)
n. canalis pterygoidei (orange ring)
rr. pharyngei (rød ring)
nn. palatini (gul ring)
n. infraorbitalis (sort ring)
rr. alveolares superiores posteriores (lyserød ring)
plexus dentalis sup. kan skimtes gennem knoglen
plexus infraorbitalis (orange ringe) (bemærk plexus beliggenhed i forhold til musklerne)
n. ophthalmicus (stor rød ring)
n. frontalis (mindre rød ring)
r. frontalis (grøn ring)
n. supraorbitalis (gul ring)
n. infratrochlearis (lille rød ring)
n. supratrochlearis (orange ring)
radix longa til ggl. ciliare (= radix sensitiva) (grøn og gul ring)
ggl. ciliare (lille gult mærke)
nn. ciliares breves (hvide ringe)
n. oculomotorius (bemærk forløbet i sinus cavernosus) (gule ringe (2 steder))
nedre gren (grøn ring)
radix brevis til ggl. ciliare (= radix parasympatica) (orange ring)

n. trochlearis (bemærk forløbet i forhold til hjernestammen) (2 orange ringe)
n. abducens (grønne ringe (2 steder))
n. facialis (rød og sort ring)
n. laryngeus sup. (gul ring)
n. vagus (2 gule ringe)
n. accessorius, r. ext. (grøn og gul ring)
n. hypoglossus (hvid ring)
r. descendens n. hypoglossi (grøn og sort ring)
ansa hypoglossi (sort ring)


a. carotis communis (2 røde mærker)
a. carotis int. nær afgangen (grå ring)
a. carotis ext. (rød ring)
a. thyroidea sup. (violet ring)
a. laryngea sup. (grøn ring)
a. occipitalis (hvid og sort ring)
a. facialis (blå ring)
a. labialis inf. (rød ring)
a. labialis sup. (gul ring)
a. maxillaris (sort ring)
a. temporalis superfic. (hvid ring)
a. meningea media (blå og gul ring)
a. alveolaris inf. (grøn og hvid ring)
a. carotis int. ved overgang til circulus arteriosus (blå ring)
a. cerebri ant. (gul ring)
a. cerebri media (hvid ring)
a. cerebri post. (grøn ring)
v. jugularis int. (grøn ring)
v. facialis (kun ved indmundingen) (blå
ring)
galea aponeurotica (hvid bøjle)
høreknoglerne (hvid ring på incus)
bemærk trommehinden
pons (gult mærke)
cerebellum (rødt mærke)
tentorium cerebelli (rød bøjle)
gl. submandibularis (sort mærke)
gl. thyroidea (grønt mærke)
ductus parotideus (rød sonde)
gll. molares (hvidt mærke)
proc. styloideus (stor grå ring)


Placering

skab 48

Emner

 • Muskler m. rectus oculi inferior
 • Perifere nerver Chorda tympani
 • Perifere nerver Ganglion semilunare
 • Perifere nerver N. infraorbitalis
 • Perifere nerver N. mandibularis
 • Perifere nerver N. maxillaris
 • Perifere nerver N. occulomotorius
 • Perifere nerver N. ophthalmicus
 • Perifere nerver N. trigeminus
 • Perifere nerver N. trochlearis
 • Perifere nerver Portio major nervi trigemini
 • Perifere nerver Ramu alveolares suuperiores posteriores
 • Perifere nerver Ramus inferior nervi oculomotorii
 • Høre- og ligevægtsorganet Incus
 • Høre- og ligevægtsorganet Malleus
 • Luftveje Ala nasi
 • Karsystem A. facialis