Aa-2-135 / 48-3

skab 48

Præparatets bagside.
m. sternocleidomastoideus (rødt mærke)
m. masseter (grønt mærke)
m. pterygoideus med. (gult mærke)
m. digastricus, venter post. (sort mærke)
m. stylohyoideus (blåt mærke)
m. stylopharyngeus (grønt mærke)
m. constrictor pharyngis inf. dxt. (grønt mærke)
m. constrictor pharyngis med. dxt. (rødt mærke)
Nerver.
Intracranielt:

n. oculomotorius (blå ring)
n. trochlearis (grøn ring)
n. trigeminus (sort ring)
n. abducens (orange ring)
n. vestibulo-cochlearis og n. facialis (sort ring)
n. glossopharyngeus, n. vagus og bulbære udspring af n. accessorius (hvid ring)
Extracranielt:
n. facialis (gul ring)
n. glossopharyngeus sin. (hvid ring)
n. vagus (rød ring)
n. laryngeus sup. (blå ring)
n. accessorius (orange ring)
n. hypoglossus (sort ring)
r. descendens n. hypoglossi sin. (grøn ring)
nn. cervicales (hvide ringe)
truncus sympathicus (gul ring)
dura mater (grå bøjle
a. carotis com. (rød ring)
a. carotis int. (fjernet i venstre side) ( hvid ring)
a. carotis ext. (grå ring)
a. thyroidea sup. (hvid ring)
a. occipitalis (2 røde ringe)
a. stylomastoidea dxt. (blå ring)
a. vertebralis (røde ringe)
v. jugularis int. (blå ring)
bemærk nervernes forløb i forhold til venen
sinus transversus dxt. (blå sonde)
gl. submandibularis (2 blå mærker)


Placering

skab 48

Emner

  • Perifere nerver Cervicalnerver
  • Perifere nerver N. accessorius, ramus externus
  • Perifere nerver N. occipitalis major
  • Karsystem A. occipitalis
  • Karsystem V. jugularis interna