Aa-2-121 / 32-10

skab 32

Præparatet set nedefra.
snittet er lagt igennem atlas
bemærk: arterierne er forsynet med en rød ring med undtagelse af carotiderne og a. vertebralis
Højre side.
Muskler.

bemærk proc. styloideus (stort grønt mærke)
m. incisivus labii sup. (gult mærke)
m. levator anguli oris (sort mærke)
m. buccinator (blå mærker)
pars pterygopharyngea (overgang til pars bucco-pharyngea) (2 grønne mærker)
m. tensor veli palatini (senen omkring hamulus) (blå bøjle)
aponeurosis palatina (rødt mærke)
m. levator veli palatini (efter perforation af svælgvæggen gennem fascia pharyngobasiliaris) (blå ring)
m. pterygoideus med. (rødt og gult mærke)
m. masseter (sort og grønt mærke)
Kar.
a. infraorbitalis (rød ring)
a. labialis sup. (hvid og rød ring)
a. palatina major (sort og rød ring)
arterien gennem foramen incisivum (gren fra a. sphenopalatina) (rød ring)
a. transversa faciei (veludviklet på dette præparat) (blå og rød ring)
a. alveolaris inf. (rød ring)
a. carotis ext. (stor blå sonde)
a. carotis int. (stor rød sonde)
v. jugularis int. (tynd blå sonde)
v. alveolaris inf. (blå ring)
Nerver.
n. palatinus major (gul ring)
n. lingualis (blå og gul ring)
n. alveolaris inf. (sort og gul ring)
Bemærk:
fascia parotideomasseterica (røde bøjler)
fascien omkring m. sternocleidomastoideus (= lamina superficialis fasciae cervicales) (grønne bøjler)
gl. parotidea (3 sorte mærker)
fedt i kinden (2 sorte mærker)
orange bøjle omkring lig. sphenomandibulare
bemærk gll. labiales profundt for m. orbicularis oris
Venstre side.
Muskler.

m. incisivus labii sup. (gult mærke)
m. levator anguli oris (sort mærke)
m. buccinator (4 blå mærker)
pars pterygopharyngea (overgang til pars bucco-pharyngea) (2 grønne mærker)
m. levator veli palatini (blåt mærke lat. for pharynx)
m. tensor veli palatini (rødt mærke)
m. pterygoideus med. (3 blå mærker)
m. pterygoideus lat., nedre hoved (2 røde mærker)
m. pterygoideus lat., øvre hoved (2 gule mærker)
m. temoralis (kød) (2 grå mærker)
(senen af m. temporalis) (grønt mærke)
m. masseter (profunde del) (3 grå mærker)
Arterier.
a. vertebralis (lilla sonde)
a. carotis int. (rød sonde)
a. carotis ext. (blå sonde)
a. occipitalis (blå, hvid og rød ring fikseret med knappenål)
a. auricularis post. (sort og rød ring)

a. stylomastoidea (grøn og rød ring)
a. pharyngea ascendens (gul,gul og rød ring fikseret med knappenål)
a. transversa faciei (blå, gul og rød ring)
a. temporalis superficialis (violet og rød ring)
a. maxillaris, 1. stk. (stor rød ring)

a. temporalis prof. post. (blå,blå og rød ring)
a. meningea media (blå og rød ring nær basis cranii)

a. maxillaris, 2. stk. (hvid og rød ring)
a. maxillaris, 3. stk. (ikke afmærket)

a. alveolaris sup. post. (gul og rød ring)
a. palatina ascendens (rosa og rød ring)
Vener.
v. jugularis int. (tynd blå sonde)
Nerver.
truncus sympathicus (lilla ring)
n. hypoglossus (2 sorte ringe)
n. accessorius, r. ext. (2 orange ringe)
n. vagus (sort ring)
n. glossopharyngeus (grøn ring)
n. facialis (gul ring)
n. lingualis (2 gule ringe fikseret med knappenål)
n. alveolaris inf. (2 blå ringe fikseret med knappenål)
n. auriculotemporalis (2 hvide ringe)
n. massetericus (blå ring på basis cranii)
n. temporalis prof. post. (på basis cranii) (gul ring)
n. temporalis prof. med. (grøn ring)
n. temporalis prof. ant. (2 blå ringe)
n. buccalis (nær musklen) (orange ring)
truncus sympathicus (lilla ring)
Bemærk:
n. suboccipitalis (3 blå ringe)
chorda tympani (rosa ring, afmærket 3 steder)
1) medialt for malleus, 2) i fissura petrotympanica og 3) ved forbindelsen med n. lingualis

Placering

skab 32

nedefra

Emner

  • Muskler fascia parotideomasseterica
  • Karsystem A. palatina major