Aa-2-101 / 31-10

skab 31

Lateralsiden.
m. orbicularis oris (rødt og hvidt mærke)
venter frontalis (hvidt og sort mærke)
m. orbicularis oculi (hvidt mærke)
m. levator labii superioris (2 grønne mærker)
m. levator labii superioris, alaeque nasi (gult mærke)
m. nasalis, pars transversa (gråt mærke)
m. levator anguli oris (grønt og rødt mærke)
m. buccinator (1 grønt mærke)
m. depressor anguli oris (rødt mærke)
m. zygomaticus major major major (tilhæftning) (grøn ring)
m. depressor labii inf. (sort og rødt mærke)
platysma (blåt og grønt mærke)
m. temporalis (blåt og gråt mærke)
m. masseter (tilhæftning) (blåt og gult mærke)
m. pterygoideus med. (hvidt mærke)
m. pterygoideus lat., nedre hoved (blåt mærke)
m. trapezius (grønt og rødt mærke)
m. splenius capitis (grønt og gult mærke)
m. semispinalis capitis (grønt og blåt mærke)
m. semispinalis cervicis (2 grønne mærker)
m. obliquus capitis inf. (grønt og sort mærke)
m. rectus capitis post. major (grønt og hvidt mærke)
n. supraorbitalis (grønne ringe)
r. frontalis (blå ring)
n. supratrochlearis (gule ringe)
plexus infraorbitalis (sorte ringe)
n. lacrimalis (cutan gren) (brun ring)
N.B.: n. zygomaticotemporalis (sort og blå ring)
n. mentalis (perifer cutan gren) (hvid ring)
n. buccalis (=buccinatorius) (brun og rød ring)
n. auriculotemporalis (brun og grøn ring)
n. auricularis magnus (orange ring)
n. occipitalis major (røde ringe)
i nakkelogen ses:
n. suboccipitalis (gul ring)
n. occipitalis major (grøn ring)
n. occipitalis tertius (blå ring)

i reg. infratemporalis ses:
n. lingualis (violet ring)
n. alveolaris inf. (gul ring)
n. mylohyoideus (rød ring)
bemærk: n. lingualis forlader regionen ved forkanten af m. pterygoideus med.
n. massetericus (forlader regionen gennem incisura mandibulae) (blå ring)

n. facialis (sort ring)
i opmejslingen bag øret ses n. facialis' 3. stk. (sort ring)
a. carotis ext. (hvid ring)
a. facialis. (2 røde ringe)
a. maxillaris (1 rød ring)
a. temporalis superficialis (rød og sort ring)
a. occipitalis (i reg. occipitalis) (sort ring)
a. labialis inf. (sort og orange ring)
a. alveolaris inf. (i reg. infratemporalis) (grøn ring)
a. masseterica (lille grøn ring)
a. temporalis profunda (hvid ring)
a. transversa faciei (1 blå ring)
v. facialis (2 blå ringe)
N.B.: v. facei profunda (=r. prof. v. facialis) (rosa ring)
v. temporalis med. (ligger i musklen) (hvid og blå ring)
i opmejslingen bag øret ses sinus sigmoideus (blå farve)
ductus parotideus (gul og hvid ring)
gll. molares (hvidt mærke)
opspaltning af m. temporalis, hvor igennem n. buccinatorius løber (gråt mærke)
slimhinden i sinus maxillaris ses (knoglen fjernet)
kæbeleddets lig. temporomandibulare (sort mærke)
bemærk i opmejslingen bag øret canalis semicircularis lat. (blank tråd)
bemærk opspaltningen af fascia temporalis:
ydre blad (2 knappenåle)
indre blad (1 knappenål)

bemærk endvidere lagdelingen i reg. sternocleidomastoidea og i reg. retromandibularis:
cutis (sort mærke)
subcutis (rødt mærke)
lamina superficialis fasciae cervicalis (grønt mærke)
gl. parotidea (2 blå mærker)

i nakkemuskellogen ses dura mater og medulla spinalis.
Bemærk logens dybde

Placering

skab 31

Emner

  • Fordøjelseskanalen gl. molaris
  • Karsystem A. alveolaris inferior
  • Karsystem V. temporalis media