Aa-1-88 / 21-17

skab 21

Medialsiden.
Muskler.

m. pterygoideus med. (rødt mærke)
m. styloglossus (brun bøjle)
m. stylopharyngeus (grå bøjle)
m. hyoglossus (blå bøjle)
m thyreohyoideus (grønt mærke)
m. geniohyoideus (lyseblåt mærke)
m. constrictor pharyngis med. (hvidt mærke)
m. arytaenoideus transversus (gult mærke)
m. cricoarytaenoideus post. (rødt mærke)
m. vocalis (lyseblåt mærke)
m. rectus oculi med. (rødt mærke)
m. rectus oculi sup. (lyserødt mærke)
m. obliquus oculi sup. (lyseblåt mærke)
m. rectus capitis inf. (grønt mærke)
Nerver.
Intracranielt.

m. opticus (gult mærke)
n. oculomotorius (blå ring)
n. trochlearis (bemærk duraperforationen) (orange ring)
n. trigeminus (grå ring)
n. facialis (gul ring)
n. vestibulo-cochlearis (blå ring)
vagusgruppen (rød ring)
r. ext. n. accessorii (sort ring)
n. hypoglossus (hvid ring)
radix ant. n. cervicalis II (orange ringe)
Extracranielt.
truncus sympathicus (violet ring)
n. glossopharyngeus (ses under basis cranii; efter perforationen af pharynx medialt for m. hyoglossus) (grøn ring)
n. vagus (røde ringe)
n. accessorius, r. ext. (sort ring)
n. hypoglossus (afmærket både i spat. parapharyngeum og tungen) (hvidt ringe)
r. ant. n. cervicalis I (rød og orange ring)
radix ant. n. cervicalis II (2 orange ringe)
radix post. n. cervicalis II (hvid ring)
ggl. spinale n. cervicalis II (blåt mærke)
r. post. n. cervicalis II (rød ring)
r. ant. n. cervicalis II (gul ring)
n. laryngeus sup. (rød og grøn ring)
rr. pharyngei (orange ring)
n. cervicalis descendens (2 blå ringe)
r. ant. n. cervicalis III (violet ring)
n. ophthalmicus (gul ring)
n. abducens (røde ringe)
n. maxillaris (sort mærke)
n. mandibularis (blåt mærke)
n. auriculotemporalis (røde ringe)
n. alveolaris inf. (hvid ring)
n. lingualis (afmærket ved afgangen og i tungen) (gul og violet ring)
chorda tympani (lille grøn ring)
n. pterygoideus med. (lille sort ring)
n. petrosus superfic. major (orange ring)
n. canalis pterygoidei (gul ring)
ggl. pterygopalatinum (gråt mærke)
nn. sphenopalatini (sort ring)
nn. palatini (hvid ring)
n zygomaticus (lille rød ring)
n. infraorbitalis (grøn ring)
I orbita ses:
n. frontalis (rød ring)
n. supratrochlearis (grøn ring)
n. trochlearis (orange ring)
Kar.
a. carotis int. (rød sonde og blå ring)
a. vertebralis (mejslet fri) (blå og hvid ring)
a. lingualis (NB: mellem m. hyoglossus og m. constrictor pharyngis med.) (rød ring)
a. maxillaris int. (blå ring)
a. meningea media (violet ring)
a. sphenopalatina (blå og hvid ring) ved afgang fra a. maxillaris int., 3. stk.
a. canalis pterygoidei (grøn ring)
a. infraorbitalis (lille rød ring)
a. palatina major (gul ring)
a. ophthalmica (sort ring)
Endvidere ses:
hypofysen (sort mærke)
tuba auditoria s. auditiva (blå sonde)
lig. denticulatum (gul ring)
cornu minus ossis hyoidei (violet ring)
cornu majus ossis hyoidei (sort ring)
lig. sphenomandibulare (lille sort ring)

Placering

skab 21

medialside

Emner

  • Perifere nerver N. hypoglossus
  • Perifere nerver Nn. sphenopalatini
  • Karsystem A. canalis pterygoidei