Aa-1-85 / 49-7

skab 49

Præparatets bagside.
venter occipitalis (grønt mærke)
m. sternocleidomastoideus (stort rødt mærke)
m. splenius capitis (lille rødt mærke)
m. longissimus capitis (gråt mærke)
m. levator scapulae (blå mærker)
m. scalenus med. (hvidt mærke)
m. obliquus capitis inf. (grønt og rødt mærke)
m. obliquus capitis sup. (grønt og gult mærke)
m. intertransversarius post. (grønt og gråt mærke)
bemærk: opmejslingen af arcus vertebrae og os occipitale. Cerebellum er fjernet. bemærk relieffet i 4. ventrikel samt radices posteriores af spinalnerverne
apertura lateralis ventriculi quarti (under grøn sonde)
taenia ventriculi quarti (2 gule bøjler)
aqueductus mesencephali (rød sonde)
canalis centralis (gul sonde)
lig. denticulatum (2 sorte ringe)
dura og arachnoidea (2 grønne ringe)
n. accessorius (orange ring)
n. vagus (hvid ring)
n. glossopharyngeus (gul ring)
n. vestibulo-cochlearis (blå ring)
n. facialis (rød ring)
radix sensoria af n. trigeminus (sort ring)
n. trochlearis (grøn ring)
n. suboccipitalis (sort og blå ring)
n. occipitalis major (2 blå ringe)
n. occipitalis tertius (blå og gul ring)
r. post. af IV cervicalnerve (blå og rød ring)
rr. anteriores (violette ringe) af cervicalnerverne
spinalganglier (knappenålshoveder)
bemærk: at dura mater "trækkes med ud" af radices posteriores
n. occipitalis minor (2 orange ringe)
n. accessorius (ved bagkanten af m. sternocleidomastoideus) (1 orange ring)
anastomose mellem n. accessorius og plexus cervicalis (2 blå ringe)
a. vertebralis (rød ring)
bemærk det usædvanlige forløb af a. vertebralis og n. suboccipitalis i højre side
a. occipitalis (rød og hvid ring)
rr. musculares fra a. occipitalis (2 røde ringe)
det nederste blad af tentorium cerebelli er fjernet mod:
sinus transversus dxt. (blå sonde)
sinus transversus sin. (rød sonde)

bemærk confluens sinuum
falx cerebelli (blå bøjle)
lagdeling på præparatets højre side:
subcutis (blå bøjle)
galea aponeurotica (grå bøjle)
subgalealt bindevæv (grøn bøjle)
periost (sort bøjle)
den nederste del af knoglefladen mangler periost

Placering

skab 49

bagfra

Emner

 • Centralnervesystemet Apertura lateralis (4. ventrikel)
 • Centralnervesystemet Bagstreng (funiculus posterior)
 • Centralnervesystemet Fila radicularia
 • Centralnervesystemet Ligamentum denticulatum
 • Centralnervesystemet Medulla spinalis
 • Centralnervesystemet Substantia nigra
 • Centralnervesystemet Taenis ventriculi quarti
 • Centralnervesystemet Taenia ventriculi quarti
 • Perifere nerver Cervicalnerver
 • Perifere nerver Ganglion spinale
 • Perifere nerver N. accessorius
 • Perifere nerver N. facialis
 • Perifere nerver N. glossopharyngeus
 • Perifere nerver Nn. spinales
 • Perifere nerver N. trochlearis
 • Perifere nerver N. vagus
 • Perifere nerver N. vestibulocochlearis (= n. statoacusticus)
 • Perifere nerver Ramus anterior
 • Perifere nerver Ramus posterior
 • Karsystem A. vertebralis