Aa-1-8 / 32-5

skab 32

Spatium lateropharyngeum.
Medialsiden:

m. pterygoideus med. (blåt mærke) (bemærk n. pterygoideus med.)
m. styloglossus (rødt mærke)
m. stylopharyngeus (gult mærke)
m. stylohyoideus (grønt mærke)
m. digastricus, venter post (orange mærke)
m. hyoglossus (rødt mærke)
m. hylohyoideus (grønt mærke)
m. geniohyoideus (orange mærke)
gl. submandibularis (blåt mærke)
gl. parotidea (orange mærke)
gl. sublingualis (gult mærke)
a. carotis int. (rød ring)
a. occipitalis (grøn ring)
a. pharyngea ascendens (hvid ring)
a. lingualis (rød ring) (bemærk a. sublingualis)
a. facialis (sort ring)
a. maxillaris (grå ring)
a. meningea media (brun ring)
v. jugularis int. (blå ring) med tilløb fra sinus petrosus inf. (blå sonde)
v. comitans n. hypoglossi (blå ring)
sinus rectus og sinus transversus (sort sonde)
n. hypoglossus (brun ring) (canalis hypoglossi er mejslet op)
n. accessorius (gul ring)
n. vagus (grå ring) (trukket bagud)
n. glossopharyngeus (gul ring)
foramen jugulare mejslet op
truncus sympathicus (hvid ring)
chorda tympani (grøn ring)
n. canalis pterygoidei (gul ring)
ggl. trigeminale med radix motoria (hvid ring)
n. mandibularis (gult mærke)
foramen ovale mejslet op
n. lingualis (sort ring)
n. oculomotorius (brun ring)
n. laryngeus sup. (sort ring)
ansa hypoglossi (hvid ring)
ductus submandibularis (grøn ring)
infundibulum ethmoidale (grøn sonde)
bemærk: hiatus semilunaris og cellulae ethmoidales

Placering

skab 32

Emner

  • Muskler m. styloglossus
  • Muskler m. stylohyoideus
  • Karsystem A. sublingualis