Aa-1-76 / 22-1

skab 22

Præparatets medialside.
Kar.

a. ophthalmica (bagtil) (stor rød ring)
fortsættelsen af a. ophthalmica (2 små røde ringe)
a. ethmoidalis post. (rød og grøn ring)
a. ethmoidalis ant. (rød og sort ring)
a. supraorbitalis (rød og gul ring)
a. lacrimalis (rød ring under gråt mærke)

a. lingualis (rød ring)
r. hyoideus (grøn ring)
a. sublingualis (rød og gul ring)
rr. dorsales linguae (små røde ringe)

a. palatina descendens (rød ring i canalis palatini)
a. palatina major (rød ring)
a. laryngea sup. (rød ring i recessus piriformis)
a. carotis int. (rød bøjle)
a. vertebralis (rød sonde)
Nerver.
n. supratrochlearis (1 orange ring)
n. supraorbitalis (2 orange ringe)
nn. palatini (hvid ring i canalis palatini)
n. lingualis (sort ring)
n. hypoglossus (orange ring)
n. laryngeus sup., r. int. (i recessus piriformis) (blå ring)
n. opticus (i cavitas cranii) (gråt mærke)
n. oculomotorius (sort ring)
n. trigeminus (blå ring)
n. abducens (rød ring)
n. facialis (gul ring)
n. vestibulo-cochlearis (rød ring)
vagusgruppen (hvid ring)
n. hypoglossus (orange ring)
Muskler.
m. levator palpebrae sup. (gråt mærke)
m. rectus oculi sup. (grønt mærke)
m. obliquus oculi sup. (blåt mærke)
m. rectus oculi med. (musklen er skåret igennem) (gult mærke)
m. rectus oculi inf. (rødt mærke)
m. obliquus oculi inf. (hvidt mærke)
m. longitudinalis inf. linguae (gult mærke)
m. mylohyoideus (sort mærke)
m. hyoglossus (rødt mærke)
m. geniohyoideus (grønt mærke


Endvidere ses:
epiglottis (blåt mærke)
ductus nasolacrimalis (sort mærke)
ductus submaxillaris (gul ring)
v. comitans n. hypoglossi (blå ring)

Placering

skab 22

medialside

Emner

  • Karsystem A. profunda linguae
  • Karsystem A. sublingualis
  • Karsystem Rr. dorsales linguae (a. lingualis)
  • Karsystem V. comitans n. hypoglossi