Aa-1-75 / 20-6

skab 20

Medialsiden.
m. pterygoideus med. (2 røde mærker)
m. pterygoideus lat., øvre hoved (1 hvidt mærke)
m. pterygoideus lat., nedre hoved (rødt og hvidt mærke)
m. temporalis (blå mærker)
m. masseter (grønt mærke)
m. mylohyoideus (grønt og blåt mærke)
m styloglossus (blåt og rødt mærke)
m. stylohyoideus (gult mærke)
m. stylopharyngeus (klart gult mærke)
m. sternocleidomastoideus (gult og blåt mærke)
m. rectus oculi lat. (grønt mærke)
m. obliquus oculi inf. (blåt mærke)
m. buccinator (rødt mærke)
m. obliquus capitis sup. (gult mærke)
m. obliquus capitis inf. (grønt mærke)
m. rectus capitis post. major (rødt mærke)
m. trapezius (blåt mærke)
n. lingualis (gul ring)
n. alveolaris inf. (rød ring)
n. buccinatorius (blå ring)
n. auriculotemporalis (blå og grøn ring)
over m. pterygoideus lat. ses 3 nerver (afmærket med farvede ringe):
n. massetericus (bagest)
n. temporalis prof. post. (i midten)
n. temporalis prof. med. (forrest)

n. temporalis prof. ant. (grøn ring)
chorda tympani (rosa ring)
n. mylohyoideus (rød ring)
n. hypoglossus (rød og sort ring)
n. accessorius (2 hvide ringe)
n. vagus (violet ring)
n. laryngeus sup. (2 orange ringe)
r. caroticus (grøn og rosa ring)
r. descendens n. hypoglossi (grøn og orange ring)
n. glossopharyngeus (orange ring)
n. vestibulo-cochlearis og n. facialis (rød sonde)
n. lacrimalis (orange ring)
cerebellum (stort rødt mærke)
a. carotis communis (rød bøjle)
a. carotis int. (opklippet)
a. carotis ext. (rød ring)
a. thyreoidea sup. (rød og hvid ring)
a. lingualis (sort og gul ring)
a. maxillaris ext. (hvid ring)
a. pharyngea ascendens (sort og blå ring)
(a. sternocleidomastoidea (gul og blå ring))
a. occipitalis (blå og rød ring)
a. mylohyoidea (gul ring)
a. vertebralis (gul sonde)
a. maxillaris int (2 røde ringe)
a. meningea media (sort ring)
v. jugularis int. (blå sonde)
sinus transversus (blå sonde)
ductus parotideus (slimhinden i kinden er fjernet i "ruden")
gl. submaxillaris (knappenåle)
dorsum linguae, pars postsulcalis s.pars posterior (hvidt mærke)
m. digastricus (mellemsene) (2 blå ringe)
gl. parotidea (blå mærker)
plexus cervicalis (grå bøjle)
gl. lacrimalis (rødt mærke)
proc. styloideus (knappenål)
lig. sphenomandibulare (brun ring)

Placering

skab 20

6 ny

Emner

  • Karsystem A. carotis interna
  • Karsystem A. maxillaris