Aa-1-70 / 23-17

skab 23

Venstre side.
Cavitas cranii.

falx cerebri (hvid bøjle)
tentorium cerebelli (brun bøjle)
falx cerebelli (grå bøjle)
sinus sagittalis sup. (øverste blå sonde) n. accessorius (spinale rod) (rød og gul ring)
n. hypoglossus (hvid ring)
vagusgruppen (9, 10 og 11) (violet ring)
n. facialis og n. vestibulo-cochlearis (blå ring)
n. trigeminus (rosa bøjle)
n. abducens (orange ring)
n. trochlearis (rosa ring)
n. oculomotorius (gul ring)
infundibulum hypofyseos (rød ring)
n. opticus med chiasma opticum (grøn ring)
n. olfactorius (grå bøjle)
a. basilaris (blå og hvid ring)
a. carotis int. (rød sonde)
Fossa infratemporalis - spat. parapharyngeum - regio submaxillaris.
m. temporalis (blåt mærke)
m. pterygoideus lat. (øvre hoved) (gult mærke)
m. pterygoideus lat. (nedre hoved) (grønt og rødt mærke)
m. pterygoideus med. (grønt mærke)
m. levator veli palatini (rosa bøjle)
m. styloglossus (rødt og hvidt mærke)
m. stylopharyngeus (2 hvide mærker)
m. stylohyoideus (gult og rødt mærke)
m. digastricus' mellemsene (hvid og blå ring)
m. mylohyoideus (hvid bøjle) (ses over gl. submaxillaris)
m. sternohyoideus (blå bøjle)
m. omohyoideus (brun bøjle)
m. constrictor pharyngis inf. (1 knappenål)
m. thyrohyoideus (sort bøjle)
n. alveolaris inf. (rød ring)
n. lingualis (gul ring) (NB.: ses også over gl. submaxillaris)
chorda tympani (sort ring)
n. mylohyoideus (grøn ring)
n. buccinatorius (små røde ringe)
n. temporalis prof. ant. (2 orange ringe)
over øvre hoved af m. pterygoideus lat.:
n. temporalis prof. post. (forrest)
n. massetericus (bagest)

n. auriculotemporalis (rød og grøn ring)
n. glossopharyngeus (2 sorte ringe)
r. stylopharyngeus (fra n. glossopharyngeus) (rosa og rød ring)
n. hypoglossus (blå ring)
n. accessorius (r. ext.) (2 røde ringe)
n. vagus (violet ring)
truncus sympathicus (hvid og violet ring)
plexus cervicalis (brun bøjle)
gren fra n. mylohyoideus til venter ant. m. digastrici (grøn og rosa ring)
a. meningea media (hvid ring)
a. alveolaris inf. (blå og gul ring)
a. maxillaris int. (blå ring)
a. carotis communis (rød bøjle)
a. carotis ext. (grå bøjle)
a. thyreoidea sup. (sort og hvid ring)
a. maxillaris ext. (sort og blå ring) (bemærk dens relation til gl. submaxillaris)
a. occipitalis (2 hvide ringe)
v. jugularis int., som er en fortsættelse af sinus sigmoideus (blå sonde)
lig. sphenomandibulare (gul bøjle)
NB.: recessus pharyngeus (2 grønne mærker) (bag m. levator veli palatini (rosa bøjle))
gl. submaxillaris (knappenåle)
Nakken.
m. rectus capitis lat. (rødt mærke)
m. obliquus capitis sup. (hvidt mærke)
m. obliquus capitis inf. (gult og rødt mærke)
m. rectus capitis post. major (gult mærke)
m. longissimus capitis (blåt mærke)
m. levator scapulae (grønt mærke)
m. semispinalis capitis (blåt og grønt mærke)
m. splenius capitis (gult og grønt mærke)
Orbita.
m. rectus oculi lat. (rødt mærke)
m. obliquus oculi inf. (grønt mærke)
corpus adiposum orbitae (blåt mærke)
gl. lacrimalis (gult mærke)
Ansigt.
m. masseters udspringssene (forreste del) (orange bøjle)
m. buccinator (rødt mærke)
m. depressor anguli oris (rødt og blåt mærke)
musculofibrøse knude (2 hvide mærker)
m. quadratus labii inf. (hvidt og rødt mærke)
m. mentalis (blåt mærke)
m. levator anguli oris (grønt og blåt mærke)
caput infraorbitale (rødt og gult mærke)
caput angulare (hvidt og gult mærke)
n. buccinatorius (lille rød ring)
grene fra n. mentalis (rosa ringe)
n. infraorbitalis (rød ring)
n. apicis nasi (2 røde ringe)
a. maxillaris ext. (blå og sort ring)
a. labialis inf. (sort ring)
a. labialis sup. (gul ring)
v. facialis ant. (NB.: ligger her foran a. maxillaris ext. (grøn bøjle)
r. prof. v. facialis ant. (blå ring)
ductus parotideus (rød sonde)
bemærk: kanylens perforation af m. buccinator og kanylespidsens placering i forhold til foramen mandibulare ved en foramen mandibularanæstesiPlacering

skab 23

Emner

  • Muskler m. rectus oculi lateralis
  • Synsorganet Corpus adiposum orbitae
  • Karsystem A. labialis superior