Aa-1-7 / 41-15

skab 41

Medialsiden.
Cavitas cranii.

hypofyse (rødt mærke)
commissura ant. cerebri (blåt mærke)
infundibulum hypophyseos (grå ring)
bulbus olfactorius (gult mærke)
n. opticus (hvid ring)
n. oculomotorius (grøn ring)
a. vertebralis (hvid ring)
a. basilaris (rød ring)
a. cerebri ant. (brun ring)
circulus arteriosus (gul.ring)
sinus sagittalis sup. (blå sonde)
sinus rectus (grøn sonde)

På halsen:
bemærk: øverste hvirvler er fjernet samt størstedelen af pars nasalis pharyngis
n. vagus (brun ring)
plexus cervicalis (2 røde mærker)
plexus brachialis (2 gule mærker)
truncus sympathicus (grøn ring over ggl. cervicale medium på venstre side)
bemærk: rr. communicantes
a. carotis communis (sort-hvid ring)
a. carotis int. dxt. (rød ring)
a. vertebralis (hvid ring og sonde)
a. palatina ascendens (blå ring)
a. subclavia (grøn ring)
m. tensor veli palatini (gult mærke i senen)
m. levator veli palatini (rødt mærke)
tuba auditoria s. auditiva (blåt mærke)
n. nasopalatinus (brun ring)
fila olfactoria (2 gule ringe)

Under tungen.
m. mylohyoideus (gult mærke)
n. hypoglossus (sort ring)
n. lingualis (gul ring)
n. glossopharyngeus (hvid ring)
a. lingualis (rød ring)
bemærk: m. hyoglossus mellem n. hypoglossus og a. lingualis
ductus submandibularis (brun ring)
gl. sublingualis (blåt mærke)
bemærk: udspringene af m. genioglossus og m. geniohyoideus
m. digastricus, venter ant. (blåt mærke)

På halsen ses iøvrigt:
m. longissimus capitis (blåt mærke)
a. thyroidea sup. (sort ring)
gl. thyroidea (orange mærke)

På snittet gennem thorax i højde med vert. thor. IV ses:
canalis vertebralis (blå sonde)
oesophagus (rød sonde) (diameteren betydelig forøget)
trachea (gul sonde)
fra arcus aortae afgår:
a. anonyma (blå sonde)
a. carotis communis sin. (sort-hvid sonde)
a. subclavia sin. (grøn sonde)

bemærk: truncus sympathicus (grøn ring)

Medialsiden.
Cavitas cranii.

hypofyse (rødt mærke)
commissura ant. cerebri (blåt mærke) 
infundibulum hypophyseos (grå ring) 
bulbus olfactorius (gult mærke)
n. opticus (hvid ring)
n. oculomotorius (grøn ring)
a. vertebralis (hvid ring)
a. basilaris (rød ring)
a. cerebri ant. (brun ring)
circulus arteriosus (gul.ring)
sinus sagittalis sup. (blå sonde) 
sinus rectus (grøn sonde)

På halsen:
bemærk: øverste hvirvler er fjernet samt størstedelen af pars nasalis pharyngis
n. vagus (brun ring)
plexus cervicalis (2 røde mærker)
plexus brachialis (2 gule mærker)
truncus sympathicus (grøn ring over ggl. cervicale medium på venstre side)
bemærk: rr. communicantes
a. carotis communis (sort-hvid ring)
a. carotis int. dxt. (rød ring)
a. vertebralis (hvid ring og sonde)
a. palatina ascendens (blå ring)
a. subclavia (grøn ring)
m. tensor veli palatini (gult mærke i senen)
m. levator veli palatini (rødt mærke)
tuba auditoria s. auditiva (blåt mærke)
n. nasopalatinus (brun ring)
fila olfactoria (2 gule ringe)

Under tungen.
m. mylohyoideus (gult mærke)
n. hypoglossus (sort ring)
n. lingualis (gul ring)
n. glossopharyngeus (hvid ring)
a. lingualis (rød ring)
bemærk: m. hyoglossus mellem n. hypoglossus og a. lingualis
ductus submandibularis (brun ring) 
gl. sublingualis (blåt mærke)
bemærk: udspringene af m. genioglossus og m. geniohyoideus
m. digastricus, venter ant. (blåt mærke)

På halsen ses iøvrigt:
m. longissimus capitis (blåt mærke)
a. thyroidea sup. (sort ring)
gl. thyroidea (orange mærke)

På snittet gennem thorax i højde med vert. thor. IV ses:
canalis vertebralis (blå sonde)
oesophagus (rød sonde) (diameteren betydelig forøget) 
trachea (gul sonde)
fra arcus aortae afgår:
a. anonyma (blå sonde)
a. carotis communis sin. (sort-hvid sonde)
a. subclavia sin. (grøn sonde)

bemærk: truncus sympathicus (grøn ring) 

Placering

skab 41

Emner

  • Perifere nerver Ganglion cervicale medium
  • Perifere nerver Rami communicantes
  • Karsystem A. basilaris
  • Karsystem A. palatina ascendens
  • Karsystem A. subclavia