Aa-1-69 / 22-19

skab 22

Præparatet set oppefra.
Højre side.

m. pterygoideus lat. (øvre hoved) (lille rødt mærke)
m. pterygoideus lat. (nedre hoved) (grønt mærke)
m. temporalis (stort rødt mærke)
NB.: regio temporalis' lag (osteofibrøs loge)
ggl. trigeminale (2 gule og 1 rødt mærke)
n. massetericus (grå ring)
n. temporalis prof. post. (grøn og gul ring)
n temporalis prof. med. (grøn og hvid ring)
n. temporalis prof. ant. (grøn og grå ring)
n. buccinatorius (hvid ring)
n. pterygoideus lat. (sorte ringe)
n. auriculotemporalis (orange ringe)
n. canalis pterygoidei (2 gule ringe)
ggl. pterygopalatinum (rosa bøjle)
n. infraorbitalis (brun ring)
rr. alveolares sup. post. (blå ringe)
vagusgruppen (9, 10 og 11) (gul bøjle)
n. accessorius' spinale del (orange og grå ring)
a. maxillaris int. (rød ring)
a. meningea med. (rød og grøn ring)
a. infraorbitalis (2 røde ringe)
a. temporalis prof. post. (rød og gul ring)
a. alveolaris sup. post. (grøn ring)
a. carotis int. (2 røde mærker)
a. basilaris (rød og brun ring)
discus articularis i kæbeled (blåt mærke)
saccus lacrimalis (gul bøjle)

Venstre side.
bemærk opdelingen af sinus maxillaris ved et frontalt stillet septum
m. temporalis (rødt mærke)
m. masseter (dybe del) (grønt mærke)
m. pterygoideus lat. (insertion) (gult mærke)
m. pterygoideus med. (prof. hoved) (2 hvide mærker)
m. pterygoideus med. (sup. hoved) (1 hvidt mærke)
m. trapezius (grønt mærke)
ggl. trigeminale (2 gule mærker)
n. lingualis (gul ring)
n. alveolaris inf. (grøn ring)
n. auriculotemporalis (orange ring)
forreste, mindre, overvejende motoriske del af n. trigeminus (sort ring)
n. infraorbitalis (brun ring)
vagusgruppen (gul bøjle)
a. maxillaris int. (rød ring)
a. sphenopalatina (2 røde ringe)
a. carotis int. (2 røde mærker)
a. meningea med. (rød og grøn ring)
a. temporalis sup. (rød sonde)
v. temporalis sup. (grøn sonde)
sinus petrosus inf. (tyng blå sonde)
sinus sigmoideus (tyk blå sonde)
bemærk canalis caroticus og foramen jugulares nære relation til cavitas tympani
membrana tympanica (rød bøjle)
meatus acusticus ext. (ikke markeret) (lat. for membrana tympani)
ductus nasolacrimalis (gul bøjle)
grøn sonde gennem hiatus semilunaris
discus articularis i kæbeled (blåt mærke)
proc. coronoideus (knappenål)
capitulum mandibulae (orange mærke)
lig. sphenomandibulare (hvid ring)

Placering

skab 22

Emner

  • Perifere nerver N. canalis pterygoidei
  • Perifere nerver N. massetericus
  • Perifere nerver N. pterygoideus lateralis
  • Perifere nerver Nn. temporales profundi
  • Perifere nerver N. temporalis profundus medius
  • Perifere nerver N. temporalis profundus posterior
  • Karsystem A. infraorbitalis