Aa-1-67 / 22-20

skab 22

Præparatet set bagfra.
bemærk logerne til henholdsvis gl. parotidea og gl. submaxillaris
m. masseter (grønt mærke)
m. pterygoideus med. (gult mærke)
m. pterygoideus lat. (rødt mærke)
m. temporalis (hvidt mærke)
m. levator veli palatini (2 røde mærker)
m. tensor veli palatini (hvid bøjle)
m. uvulae (blåt mærke)
m. pharyngopalatinus (nasale strøg) )(grønt mærke)
m. hyoglossus (hvidt og blåt mærke)
m. mylohyoideus (rød bøjle)
m. longus capitis (grønt mærke)
n. alveolaris inf. (grøn ring)
n. mylohyoideus (grå ring)
n. lingualis (gul ring)
n. auriculotemporalis (orange ring)
n. hypoglossus (sort ring)
a. maxillaris int. (I. stk.) (rød ring)
a. meningea media (brun ring)
a. alveolaris inf. (2 røde ringe)
a. maxillaris int. (II. stk.) (hvid ring)
a. temporalis superficialis (rød og sort ring)
a. lingualis (gul sonde)
a. maxillaris ext. (blå ring)
v. facialis ant. (blå sonde)
v. comitans n. hypoglossi (grøn sonde)
a. submentalis (røde og blå ringe)
ductus parotideus (rød sonde)
ductus submaxillaris (Whartoni) (rød sonde)
discus articularis (blåt mærke)
ledhulen i den disco-condylære del afmærket med sort folie
m. digastricus (mellemsene) (orange ring)
tonsilla palatina (hvidt mærke)

Oppefra.
m. pterygoideus lat. (rødt mærke)
ggl. trigeminale (gult mærke)
n. massetericus (sort ring)
n. temporalis prof. post. (gul ring)
n. temporalis prof. med. (rød ring)
a. temporalis prof. post. (grå ring)
a. meningea med. (rød sonde)
a. carotis int. (grøn sonde)
n. opticus (brun ring)
n. oculomotorius (hvid ring)
n. trochlearis (blå ring)
n. abducens (sort ring)

Medialt fra.
m. tensor veli palatini (hvidt mærke)
aponeurosis veli palatini (rødt mærke)
m. uvulae (blåt mærke)
m. genioglossus (2 gule mærker)
m. geniohyoideus (blåt og grønt mærke)
m. mylohyoideus (rød bøjle)
hiatus semilunaris (rød sonde)
palatum molle (kirtellag) (gult mærke)
bemærk forløbet af a. carotis int. i fossa cranii med.

Placering

skab 22

Emner

  • Muskler m. masseter
  • Muskler m. pterygoideus medialis
  • Karsystem A. alveolaris inferior