Aa-1-64 / 24-4

skab 24

Præparatet set bagfra.
m. masseter (grønt og hvidt mærke)
m. buccinator (hvidt og rødt mærke)
m. genioglossus (gult mærke)
m. geniohyoideus (hvidt mærke)
m. mylohyoideus (grønt mærke)
m. digastricus, venter ant. (rødt mærke)
platysma (brun bøjle)
n. lingualis (gul ring)
a. sublingualis (rød ring)
a. profunda linguae (orange ring)
r. gingivalis (gren fra a. alveolaris sup. post.) (rosa ring)
v. facialis ant. (rød ring)
r. profundus (grøn ring)
a. maxillaris ext.(grøn sonde)
v. facialis ant. (i kinden) (rød sonde)
ductus parotideus (Stenonis) (blå sonde og blå ring)
ductus submaxillaris (rød sonde)
gl. submaxillaris (proc. mylohyoideus) (blåt mærke)
proc. facialis af gl. parotidea (klart gult mærke)
lymfenodus submentalis (sort mærke)
bemærk at bunden i sinus maxillaris ligger lavere end bunden i cavitas nasi

Placering

skab 24

Emner

  • Muskler m. digastricus, venter anterior
  • Muskler m. genioglossus
  • Muskler m. geniohyoideus
  • Muskler m. mylohyoideus
  • Fordøjelseskanalen Cavitas oris proprium
  • Karsystem A. profunda linguae