Aa-1-45 / 13-17

skab 13

Sagittalsnit set medialt fra.
Muskler.

m. masseter (3 røde mærker)
m. temporalis (2 røde mærker)
m. pterygoideus lat., øvre hoved (blåt mærke)
m. pterygoideus lat., nedre hoved (gult mærke)
m. pterygoideus med. (tilhæftning) (gult og grønt mærke)
m. digastricus, venter post. (2 blå mærker)
m. sternocleidomastoideus (2 grønne mærker)
m. splenius capitis (blåt og rødt mærke)
m. longissimus capitis (grønt og rødt mærke)
m. obliquus eapitis sup. (gult og blåt mærke)
m. rectus lat. (grønt mærke)
m. obliquus inf. (grå ring)
platysma (blå bøjle)
Kar.
a. carotis ext. (sort ring)
a.occipitalis (gule ringe)
a. stylomastoidea (orange og sort ring)
a. temporalis superfic. (blå ring)
a. maxillaris (rød ring)
a. facialis i trigonum submandibulare og regio buccalis (sort og rød ring)
a. lacrimalis (lille sort ring)
sinus transversus (rød sonde)
sinus petrosus sup. (grøn sonde)
Nerver.
n. temporalis prof. med. (rød ring)
n. temporalis prof. post. (grøn ring)
n. massetericus (orange ring)
n. facialis (blå og hvid ring)
truncus temporofacialis (hvid ring)
truncus cervicofacialis (blå og orange ring)
rr. temporales n. facialis (brun ring)
rr. zygomatici (blå ring)
r. marginalis mandibulae (grøn ring)
r.colli n. facialis (rød ring)
rr. buccales n. facialis (i kinden) (orange ringe)
n. cutaneus colli (gul og rød ring)
n. auricularis magnus (sort og blå ring)
n. auriculotemporalis (sort og hvid ring)
n. accessorius (2 blå ringe)
n. alveolaris inf. (lilla ring)
n. mylohyoideus (grøn og orange ring)
n. lacrimalis (lille rød ring)
Desuden ses:
gl. submandibularis (gul og blå ring)
bemærk: lig. sphenomandibulare (rød bøjle)
conjunctiva. bulbi (grønne bøjler)
ductus parotideus (hvid ring)
membrana tympanica.

Placering

skab 13

Emner

  • Led lig. sphenomandibulare
  • Centralnervesystemet aqueductus mecencephali
  • Karsystem A. stylomastoidea