Aa-1-41 / 49-10

skab 49

Præparatet set nedefra.
Fossa cranii post.

tentorium cerebelli (2 knappenåle)
sinus transversus dxt. (rød sonde)
sinus sagittalis inf. (orange sonde)
sinus rectus (ikke åbnet) (røde nærker)
sinus transversus sin. (violet sonde)
incisura tentorii (grøn bøjle)
radix sensoria n. trigemini (blå ring)
radix motoria n. trigemini (2 orange ringe)
n. vestibulo-cochlearis (hvid ring)
n. facialis (1.stk.) (orange ring)
n. intermedius (rød ring)
a. basilaris (grøn sonde)
Pars petrosa ossis temporalis.
ggl. geniculi (rødt mærke)
2. stk. af n. facialis (grøn ring) (bemærk beliggenheden i forhold til auris media og auris int.)
n. petrosus major (sort ring)
canalis semicircularis post. (metaltråd)
ggl. trigeminale med afgang af 3. gren (gult mærke)
Sinus cavernosus.
n. oculomotorius (blå ring)
n. trochlearis (ses, ikke)
n. ophthalmicus (gul ring)
n. maxillaris (violet ring og knappenål)
n. abducens (rød ring)
a. carotis int. (hvid bøjle)


hypofysen (rødt mærke)
Orbita sin.
m. obliquus sup. (grønt mærke)
m. rectus med. (bøjet tilbage) (sort mærke)
m. rectus inf. (bøjet tilbage) (hvidt mærke)
m. rectus sup. (rødt mærke)
m. levator palpebræ sup. (blåt mærke)
a. ophthalmica (blå ring) (bemærk forløbet i forhold til n. opticus)
dens grene er:
a. centralis retinae (ses på n. opticus) (grøn ring)
a. lacrimalis (grøn ring)
aa. ciliares (rosa ring)
a. ethmoidalis post. (2 grønne ringe)
a. supraorbitalis (orange ring)
a. ethmoidalis ant. (rød ring)
a. palpebralis med. (sort ring)
a. frontalis (2 rosa ringe)
a. dorsalis nasi (2 røde ringe)

a. palpebralis lat. (2 orange ringe)
n. abducens (rød ring)
n. ciliaris longus (2 blå ringe)
papilla n. optici (blåt mærke)
bemærk: gl. lacrimalis (ikke markeret)
Orbita dxt.
n. lacrimalis (grøn ring)
n. troehlearis (orange ring)
n. oculomotorius
r. sup. (til m. rectus sup. og m. levator palpebralis sup.) (violet ring ses mellem n. abducens og n. opticus)
r. inf. (2 orange ringe)

n. abducens (rød ring)
n. frontalis (gul ring)
r. frontalis (brun ring)
n. supraorbitalis (2 blå ringe)
n. supratrochlearis (sort ring)

n. nasociliaris (rød ring)
n. ethmoidalis post. (rosa ring)
n. ethmoidalis ant. (blå ring)
n. infratrochlearis (gul ring)

m. obliquus sup. (grønt mærke)
papilla n. optici (blåt mærke)
ggl. ciliare (rødt mærke)
nn. ciliares breves (brune ringe)

bulbus olfactorius (dura er fjernet) (rødt mærke)
n. olfactorius (hvidt mærke)
Regio temporalis.
galea aponeurotica (grønt mærke)
subgalealt bindevæv (orange mærke mellem grønt og blåt mærke)
fascia temporalis (superficielle lag) (blåt mærke)
fascia temporalis (profunde lag) (gult mærke)
m. temporalis (sene) (rødt mærke)
m. temporalis (dybe del) (hvidt mærke)
a. temporalis superficialis (violet ring)

Placering

skab 49

Emner

  • Karsystem A. ophthalmica
  • Karsystem A. supraorbitalis