Aa-1-33 / 33-14

skab 33

Præparatets øvre flade.
Orbita dxt.

m. levator palpebrae sup. (sort bøjle)
m. rectus sup. (rødt mærke)
m. rectus lat. (2 røde mærker)
m. rectus med. (blåt mærke)
m. obliquus sup. (grønt mærke)
n. frontalis (hvid ring)
n. supratrochlearis (blå ring)
r. frontalis (brun ring)
n. supraorbitalis (sort ring)
n. lacrimalis (grå ring)
n. trochlearis (gul ring)
n. ethmoidalis ant. (rød ring)
n. infratrochlearis (orange ring)
gl. lacrimalis (rødt mærke)
Orbita sin.
m. levator palpebrae sup. (grønt mærke)
bemærk anulus tendineus
I cavitas cranii ses:
n. opticus (grå ring)
n. oculomotorius (grøn ring)
n. trochlearis (orange ring)
n. trigeminus (gul ring)
n. abducens (hvid ring)
n. facialis (sort ring)
n. vestibulo-cochlearis (rød ring)
vagusgruppen (brun ring)
n. hypoglossus sin. (blå ring)
chiasma opticum (knappenål)
infundibulum hypofyseos (rødt mærke)
a. basilaris (blå ring)
a. cerebri post. (gul ring)
a. communicans post. (grøn ring)
a. cerebri med. (sort ring)
a. cerebri ant. (orange ring)
a. carotis int. (hvid ring)
a. ophthalmica sin. (rød ring)
a. meningea media (rød ring)
r. ant. (gul ring)
r. post. (hvid ring)
sinus petrosus sup. (rød sonde)
sinus petrosus inf. (grøn sonde)
n. mandibularis (brun ring)
bemærk ggl. trigeminale
Sinus cavernosus.
n. oculomotorius (grøn ring)
n. trochlearis (orange ring)
n. ophthalmicus (sort ring)
n. maxillaris (grå ring)

Placering

skab 33

Emner

 • Perifere nerver Ganglion semilunare
 • Perifere nerver N. ethmoidalis anterior
 • Perifere nerver N. frontalis
 • Perifere nerver N. supraorbitalis
 • Perifere nerver N. supratrochlearis
 • Perifere nerver Ramus frontalis
 • Karsystem A. basilaris
 • Karsystem A. cerebri posterior
 • Karsystem A. communicans posterior
 • Karsystem A. meningea media
 • Karsystem Circulus arteriosus
 • Karsystem Circulus arteriosus
 • Karsystem Sinus petrosus inferior
 • Karsystem Sinus petrosus superior