Aa-1-30 / 49-8

skab 49

Præparatets nedre flade.
Regio labialis inf. og regio mentalis.

m. mentalis (rødt mærke.)
fedt mellem de 2 muskler (blåt mærke)
m. depressor anguli oris (grønt mærke)
m. orbicularis oris (gult mærke)
n. mentalis (grå ring)
Over os hyoideum.
m. digastricus, venter ant. (knappenål)
m. digastricus, mellemsenen (rødt mærke)
m. geniohyoideus (gult mmrke)
m. genioglossus (grønt mærke)
m. mylohyoideus (røde bøjler) (bemærk musklens pring fra mandibula i begge sider)
m. hyoglossus (blåt mærke)
n. lingualis (hvid ring)
n. sublingualis (grå ring)
n. mylohyoideus (gul ring)
n. hypoglossus (sort ring)
gl. sublingualis (rødt mærke)
ductus submandibularis (grøn ring)
v. comitans n. hypoglossi dxt. (blå ring)
a. lingualis (rød ring)
a. submentalis (sort ring)
gl. submandibularis dxt. (blåt mærke)
proc. mylohyoideus af gl. submandibularis sin. (knappenål)
Under os hyoideum.
m. thyrohyoideus (rødt rærkc)
m. sternothyroideus sin. (blåt mærke)
m. sternohyoideus dxt. (gult mærke)
m. omohyoideus dxt. (2 grønne mærker)
m. cricothyroideus, pars recta (hvidt mærke)
m. cricothyroideus, pars obliqua (grønt mærke)
gl. thyroidea, lobus lateralis (rødt mærke)
gl. thyroidea, isthmus (grønt mærke)
m. stylohyoideus (rødt mærke),
m. digastricus, venter post. (blåt mærke)
m. thyropharyngeus (2 blå mærker)
m. sternocleidomastoideus (lyseblåt mærke)
n. vagus (grå ring)
n. accessorius (hvid ring)
n. hypoglossus (sort ring)
r. descendens n. hypoglossi dxt. (orange ring)
n. cervicalis descendens dxt. (2 orange ringe)
plexus cervicalis (grå ringe)
plexus brachialis (grønne ringe)
truncus sympathicus (gul ring)
ggl. cervicale med. (blåt mærke)
n. laryngeus sup. dxt. (brun ring)
n. laryngeus sup. sin., r. int. (orange ring)
n. laryngeus sup. sin., r. ext. (gul ring)
v. jugularis int. dxt. (blå ring)
a. carotis communis (rød sonde)
a. thyroidea sup. (grå ring)
a. lingualis sin. (rød ring)
a. facialia (gul ring)
a. thyroidea inf. dxt. (rød ring)
gl. parotidea (gult mærke)
n. cutaneus colli (grøn ring)
r. colli n. facialis (brun ring)
m. masseter (rødt mærke)
platysma (grå bøjle)
Halsens snitflade.
oesophagus (gul sonde)
a. vertebralis (grøn sonde)
v. vertebralis (blå sonde)
radix post. (hvid ring)
radix ant. (rød ring)
ggl. spinale (rødt mærke)
dura mater (grå bøjle)
medulla spinalis (blåt mærke)

Placering

skab 49

Emner

  • Muskler m. thyreohyoideus
  • Perifere nerver Ansa hypoglossi (= ansa cervicalis)
  • Perifere nerver N. cutaneus colli
  • Perifere nerver Ramus descendens n. hypoglossi
  • Karsystem A. thyreoidea superior